Nytt avgiftssystem för mer effektiv slakt och kontroll

Kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar ska få ett enklare och mer förutsägbart avgiftssystem 2020. Subventionen för kontrollerna föreslås blir kvar.

I samband med anpassningen ska systemet bli mer användarvänligt och kostnaderna för kontroller ska mer förutsägbara för företagarna.
I samband med anpassningen ska systemet bli mer användarvänligt och kostnaderna för kontroller ska mer förutsägbara för företagarna. FOTO: MOSTPHOTOS

– För regeringen är det viktigt att avgiftssystemet bidrar till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlättar för småskalig slakt och ger incitament för en effektiv slakt och kontroll, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att genomföra förändringarna som en anpassning till EU:s nya kontrollförordning. Man bedömer inte att nuvarande system är förenligt med den nya förordningen.

Mer förutsägbara kostnader

I samband med anpassningen ska systemet bli mer användarvänligt och kostnaderna för kontroller ska mer förutsägbara för företagarna.

Förändringarna kommer att införas över tid, med start redan efter årsskiftet. Till 1 januari 2021 ska hela det nya avgiftssystemet vara på plats.

Slakterikontrollen är avgiftsfinansierad, men statligt subventionerad genom nedsättningsanslaget sedan 2012. Enligt regeringens budgetproposition ska subventionen finnas kvar i nuvarande omfattning även de kommande åren. Livsmedelsverket får anslag om 107 miljoner kronor för ändamålet för 2020-2022.

LÄS MER: Prisad köttproducent räknar på allt

LÄS MER: Svensk köttbonde talade på FN-seminarium