Nytt verktyg kan göra alla till precisionsodlare

Alla kan bli precisionsodlare. Det lovar Hushållningssällskapen som tagit fram ett digitalt verktyg för precisionsodling som alla växtodlare som gjort markkartering hos dem kan använda.

Alla kan bli precisionsodlare säger Tua Holmgren och Fredrik Hansson på Odlarservice, Hushållningssällskapet Skåne.
Alla kan bli precisionsodlare säger Tua Holmgren och Fredrik Hansson på Odlarservice, Hushållningssällskapet Skåne. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det är Hushållningssällskapet Skåne tillsammans med Simon Månsson, Niftitech, och HIR Skåne som utvecklat verktyget som nu är klart att lanseras. Jobbet har gjorts i nära samarbete med rådgivare och kunder.

– Vi ser att det kommer allt fler digitala verktyg där kunskaps stängs in. Därför tycker vi att det är viktigt att vi tar fram ett digitalt verktyg där vi lyfter fram den oberoende växtodlingskunskap som vi har i Hushållningssällskapet. Vi är en medlemsorganisation och har en stor del av marknaden vad gäller markkartering och alla lantbrukare som markkarterat hos oss får tillgång till detta verktyg, stor som liten, säger Fredrik Hansson, avdelningschef för Odlarservice, Hushållningssällskapet Skåne.

Överskådlig presentation

Utifrån markkarteringsdata får man i verktyget en överskådlig presentation i form av en interpolerad karta med statistik samt möjlighet att skapa en färdig styrfil direkt i verktyget. Även växtnäringsrådgivning finns kopplad till verktyget.

LÄS MER: Nya innovationer med teknisk precision

Det enda kunden behöver göra för att få tillgång till verktyget är att skaffa ett användarkonto på markkartering.se. När kontot är öppnat har man direkt tillgång till sina markkarteringsvärden och kan börja jobba med verktyget.

Hushållningssällskapets nya verktyg för precisionsodling
Hushållningssällskapets nya verktyg för precisionsodling FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Med det här precisionsverktyget så får man en helt annan användning av markkarteringen. Den blir inte bara stående i en pärm som samlar damm, säger Tua Holmgren, Odlarservice.

Bättre överblick

– Som rådgivare är att lättare att få överblicken när man har allt samlat i ett program. Om jag ser på fältet att betorna inte växer som de ska kan jag gå in i programmet och se vilken giva växtnäring och kalk som använts på den delen av fältet, säger David Gottfridsson, växtodlingsrådgivare HIR.

Henrik Jönsson, Kornheddige i Staffanstorp, är ansvarig för sammanlagt 1 000 hektar växtodling på sex gårdar. Han har varit med i arbetet med att ta fram precisionsverktyget och ser resultatet i växtodlingen.

LÄS MER: Lantbrukarnas data blir en tillgång

– Jag kan konstatera att det inte har gått åt mer växtnäring, det har inte heller gått åt mindre. Men växtnäringen har hamnat på rätt plats Med det här verktyget har jag möjlighet att gå tillbaks i tiden och analysera varför skörden har blivit som den blivit. Det är ett lätt verktyg att hantera som ger en bra överblick över flera år. Verktyget är en bra början som öppnar dörren till mer. Jag skulle till exempel vilja kunna lägga in vilken proteinhalt jag har fått på skörden i olika delar av fältet, säger Henrik Jönsson.

Växtnäringen hamnar på rätt plats på fältet när man använder det nya digitala verktyget för precisionsodling. Henrik Jönsson och David Gottfridsson är nöjda med resultatet.
Växtnäringen hamnar på rätt plats på fältet när man använder det nya digitala verktyget för precisionsodling. Henrik Jönsson och David Gottfridsson är nöjda med resultatet.

Kräver ny teknik

För att få ut mesta möjliga av verktyget behöver man naturligtvis ha ny teknik i maskinerna. Men även om man inte har den senaste tekniken just nu är det inte ointressant att använda verktyget.

– Vi vill jobba med alla. Det finns inte någon lantbrukare som inte har behov av precisionsodling och verktyget ökar intresset, även om man inte har senaste tekniken, säger Fredrik Hansson.

Lika viktigt för vall

Verktyget är lika viktigt för den som odlar vall som för den som odlar spannmål eller specialgrödor.

– Det är en stor vinst att få med vallodling som använder mycket stallgödsel, men där man behöver komplettera med andra växtnäringsämnen. I områden med vallodling är det ofta brist på kalk och kalk är ofta det som kan bidra till bättre vallskörd, säger Fredrik Hansson.

Gynnar miljön