Ökad vinst för Holmen

Holmens bokslut för 2018 visar ökad vinst, men nettoomsättningen sjunker.

Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.
Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen. FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

Skogsbolaget Holmens bokslutsrapport för 2018 visar en nettoomsättning på 16 055 miljoner kronor, vilket är en minskning från 2017 när nettoomsättningen var 16 133 miljoner. Rörelseresultatet för 2018 ökade däremot med 310 Mkr till 2 476 miljoner kronor, jämfört med 2017.

Egna skogen är basen

”Efterfrågan på råvaran från skogen har varit stark och priserna har successivt höjts. Trots besvärligt vinterväder och bränder under sommaren har skogens resultat ökat med drygt 100 Mkr under 2018. Resultatet utgör nästan hälften av koncernens intjäning samtidigt som den egna skogen är basen för vedanskaffning till vår industri, något som visat sig allt viktigare det gångna året när konkurrensen om råvaran ökat.”, skriver Holmen VD och koncernchef Henrik Sjölund i bokslutsrapporten.

Inbromsning

Ser man till sista kvartalet 2018 så ökade däremot nettoomsättningen något med 40 miljoner kronor till 3 948 miljoner. Även rörelseresultatet ökade med 192 miljoner jämfört med fjärde kvartalet 2017.

"Noterar inbromsning"

I en kommentar skriver Holmen att ”Vi noterar en inbromsning i industriverksamheten under fjärde kvartalet. Om det är tillfälligt eller bestående är för tidigt att uttala sig om, men med stort skogsinnehav, vattenkraftproduktion och stark finansiell ställning står vi väl rustade för att fortsätta utveckla verksamheten.”

Holmens styrelse föreslår en höjd utdelning till 6,75 kronor per aktie jämfört med 6,50 kronor 2017.

Läs mer: Ökad vinst för SCA

Läs mer: Sjunkande vinst för Billerud Korsnäs

Läs mer: Kraftig vinstökning för Sveaskog