Ökade angrepp av tallstekel i södra Sverige

Värmen ställer till det för skogsägare. I södra Sverige rapporteras nu flera fall av skadegöraren röd tallstekel som riskerar att minska tillväxten.

FOTO: KARL NILSSON

Det torra och varma vädret har inte bara ställt till med bränder i skogen. I södra Sverige har värmen gynnat den röda tallstekeln vars larver äter upp tallarnas barr och minskar tillväxten i skogen, enligt Skogsstyrelsen.

– Att rapporterna kommer så tätt nu och från så många olika områden tyder på att det är ett större angrepp i södra Sverige. Jag är inte förvånad eftersom det varma vädret är idealiskt för röda tallstekeln, säger Gunnar Isacsson, insektsexpert vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Från Småland till Dalarna

Den senaste veckan har skogsägare och Skogsstyrelsens skogskonsulenter rapporterat om angrepp på tallskog på flera olika platser i Småland, Västergötland, Värmland och Dalarna.

Vid den här tiden på året är tallstekeln i leverstadiet och äter upp trädets gamla barr, men lämnar de nya skotten. Angreppet skadar de äldre barren och efter att en tall angripits under flera år kan det bli väldigt gles. Men trädet kan dock överleva om inte andra skadedjur drabbar det.

Håll undan märgborrarna

Däremot blir effekten av ett angrepp minskad tillväxt och risken ökar att andra skadedjur angriper tallen som till exempel märgborren. Skogsstyrelsens rekommendation är att man som skogsägare håller koll på skogen så att mängden märgborrar inte ökar utan minskar.

– Bästa skyddsåtgärden är att ta hand om vinterns färska vindfällen och snöbrott av tall och transportera virket till industrin så fort som möjligt, allra senast 1 juli. Är det små mängder går det att fräsa av skorpbarken så snart som möjligt, då hackas märgborrarna sönder, säger Gunnar Isacsson.

LÄS MER: Död ved hämmar angrepp av röd tallstekel

LÄS OM FÖRRA ÅRETS ANGREPP: Röd tallstekel härjar i Sydsverige