Olika vägval i striden om landsbygdsväljarna

– Det här är ett val om välfärden, inte minst på landsbygden, slår finansminister Magdalena Andersson fast. – Valet är ett slag om ägande- och brukanderätten, hävdar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet..

Bevarad välfärd över hela landet. Det är något av det viktigaste när finansminister Magdalena Andersson stakar ut vägen mot framtiden.
Bevarad välfärd över hela landet. Det är något av det viktigaste när finansminister Magdalena Andersson stakar ut vägen mot framtiden.

Båda var på plats under Almedalsveckan och kände temperaturen stiga inför riksdagsvalet 9 september. "Hållbarhet” diskuterades på 581 av 4500 seminarier. Och livsmedel stod i fokus som aldrig förr.

Blodad tand

Frågan om ”stad och land” gav finansminister Magdalena Andersson blodad tand, efter att hon i maj framträtt vid LRFs riksförbundsstämma, berättar hennes pressekreterare. Det är skälet till att hon under den politiska veckan i Visby vill träffa Land Lantbruk för att tala mer om regeringens politik för att hela landet ska leva.

Är landsbygden en bubblare i valspurten?

– Ja, klyftan mellan stad och land är absolut en bubblare. Stefan Löfven har varit tydlig med att det här är ett val om välfärden, inte minst på landsbygden.

"Välfärd i hela landet"

Skattepolitiken drar här en skarp skiljelinje mellan blocken. Finansministern talar om den ”ordning och reda” som har skapats i statsfinanserna under hennes snart fyra år på posten.

– Den ekonomiska styrkan vill vi använda för att investera i jobb och välfärd i hela landet snarare än att sänka skatten som många oppositionspartier vill. Allra mest för dem som tjänar mest och som ofta bor i storstäderna.

Regeringen menar allvar

Här kan landsbygden och glesbygdskommunerna med en större andel åldrande befolkning inte lämnas åt sitt öde, utan måste få statens hjälp med bland annat äldreboenden. Att välfärden fungerar i hela landet är viktigt även för de gröna näringarna, understryker Magdalena Andersson.

S: Viktigaste valfrågorna för landsbygden:

Minska klyftan mellan stad och land.

Bevarad välfärd istället för sänkt skatt

Hjälp till äldrevård i glesbygdskommuner

Kvitton på att regeringen menar allvar är tillsättandet av landsbygdskommittén, som nyligen resulterade i en proposition. Det färska nationella skogsprogrammet nämner hon också som exempel på hur regeringen gasar. Statliga myndigheter flyttas från Stockholm ut i landet.

– Det ska finnas statlig service i hela Sverige och det är därför vi bygger ut servicekontoren.

Magdalena Andersson talar varmt om den nationella livsmedelsstrategin.

– Jag tycker att det är ett kaxigt mål att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Sådana mål har vi ju inte för andra näringar.

"Regeringen lyfter inte ett finger"

En helt annorlunda beskrivning av landsbygdens och de gröna näringarnas stora utmaningar ger Centerpartiets Emil Källström. Lösningarna på många av problemen skiljer alliansen från de rödgröna.

– Det handlar om den grundläggande synen på hur utveckling skapas, understryker han.

– När vi säger lägre skatter, så höjer regeringen skatterna för landsbygdens företag. När vi säger mer brukanderätt och äganderätt så har de senaste årens politik varit inskränkningar. När vi kräver mer frihet och avskaffande av strandskyddet i hela landet så lyfter inte regeringen ett finger.

Skattehöjningar hämmar tillväxten

Han ger exempel på hur regeringens skattehöjningar, enligt alliansens sätt att se det, hämmar utvecklingen inom de gröna näringarna.

– Det första regeringen gjorde var ju att höja arbetsgivaravgifterna och framför allt för unga anställda som ju många gårdar har.

C: Viktigaste valfrågorna för landsbygden:

Sänkt skatt för landsbygdens företag

Stärkt ägande-och brukanderätt

Mer frihet, mindre regleringar

Den av regeringen utlovade kilometerskatten är ett annat exempel.

– Om man inför en sådan skatt på tung trafik, så skulle landsbygdens företagare och konsumenter betala den stora kostnaden.

Var sin ringhörna

Regeringen talar här om undantag för de gröna näringarna, vilket Källström inte ger mycket för.

– Alla förslag som hittills har kommit på bordet slår ju hårt mot jord och skog.

Alliansen och de rödgröna står ”i var sin ringhörna” på ett antal fundamentala områden, summerar Emil Källström. Och där är skogsböndernas ägande- och brukanderätt just nu i centrum för kampen. Det handlar om Natura 2000, om inventeringen av nyckelbiotoper, och om ersättningar till skogsägare som förhindras att avverka.

– Där vill vi bibehålla den modell med frihet under ansvar som har varit väldigt värdefull. Förlorar vi det här slaget så kommer säkert fler krav på inskränkningar i hur man får nyttja också jordbruksmarken, spår Emil Källström.