Örebro kommun stoppas - får inte bygga på åkermark

Örebro kommun planerade bostäder, butiker och en ny park på 30 hektar åkermark i Ormesta. Nu har mark- och miljödomstolen stoppat planerna.

Örebro kommun stoppas av domstol från att bygga bostäder på åkermark i Ormesta: "Behovet inte tillräckligt stort"
Örebro kommun stoppas av domstol från att bygga bostäder på åkermark i Ormesta: "Behovet inte tillräckligt stort" FOTO: MYCOLA

I september i fjol beslutade Örebro kommun att bygga 800 bostäder, butiker och en park, väster om gamla Ormesta by, rapporterade Nerikes Allehanda.

Planerna bestod av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.

Behov av bostäder

Anledningen till att kommunen ville förvandla åkermarken till bostadsområde uppgavs vara behovet av fler bostäder.

– Det nya bostadsområdet är en pusselbit för att klara den fortsatta bostadsförsörjningen och stärka Örebros tillväxt", förklarade Patrik Kindström, avdelningschef på stadsbyggnad, i ett pressmeddelande.

Får bara ske i undantagsfall

Planerna godkändes av byggnadsnämnden, vilket fick ett femtontal personer att överklaga beslutet. Nu har mark- och miljödomstolen gett dem rätt.

Att bygga på åkermark är något som bara får ske i undantagsfall. Domstolen slår fast att behovet av bostäder inte är tillräckligt stort, uppger Sveriges Radio P4 Örebro.

"Lämplig mark"

Anders Hagström (KD), ordförande i byggnadsnämnden, är förvånad över beslutet.

– Det är självklart en avvägning när det gäller byggprojekt på åkermark. Men med en befolkningsökning på 3000 personer varje år i Örebro kommun måste vi göra en översiktsplan var vi kan bygga.

– Vi anser detta område är lämpligare än andra platser. Dessutom äger kommunen 99 procent av marken, säger Anders Hagström till LandLantbruk.

Stor efterfrågan i Ormesta

Trots att det vittnats om bra skörd förra året, och att domstolen gjort bedömningen att behovet av bostäder inte är så pass stort att det rättfärdigar att bygga på åkermarken, håller kommunen fast vid sin åsikt.

– Visst går det att bygga någon annanstans, men då är det ett sämre läge. I Ormesta finns det mycket runtomkring, det finns en infrastruktur. Det är dessutom nära centrum, vilket bidrar till att efterfrågan är stor i området, säger Anders Hagström.

Kommunen kommer att överklaga beslutet.