"Oriktiga beslut måste överklagas, annars blir de praxis"

Få miljötillståndsbeslut överklagas och därmed är antalet vägledande domar få. – Överklagar man inte oriktiga beslut blir de till slut praxis, säger mjölkproducenten Lars-Inge Gunnarsson.

Lars-Inge Gunnarsson.
Lars-Inge Gunnarsson. FOTO: KERSTIN DAVIDSON

Lars-Inge Gunnarsson driver Skottorps säteri i Halland och är en av få som överklagat miljöprövningsdelegationens beslut.

När besättningen skulle utökas behövde företaget miljötillstånd och Lars-Inge Gunnarsson tog experthjälp för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ändå blev processen långdragen och han tvingades komma med många kompletteringar. När beslutet väl kom saknade villkoren förankring i regelverken och kunde inte motiveras med särskilda omständigheter.

Orimliga villkor

Bland annat fanns villkor om att minst hälften av flytgödseln skulle spridas med myllningsaggregat. Ett beslut som skulle kosta företaget över 160 000 kronor extra jämfört med släpslangspridare, som redan användes.

– Villkoren i beslutet var helt orimliga och det handlade inte enbart om lönsamheten och vad som är skäligt där. Att sprida gödseln med släpslang på våren och harva ner det direkt är både mer klimatsmart och bättre ur växtnäringssynpunkt, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Fick rätt på alla punkter

Mark- och miljödomstolen kom fram till att villkoren i beslutet mot Skottorps säteri inte var motiverade och Lars-Inge Gunnarsson fick rätt på alla punkter i sin överklagan. Enligt honom är det problematiskt att myndigheter tycks göra sina egna tolkningar av regelverken och han oroas för vad det kan få för konsekvenser.

– Som företagare får man räkna med att det är många vändor med myndigheter men det här är ett fenomen som vi måste vara mer uppmärksamma på. Bedömningarna måste vara likriktade och verklighetsförankrade. Som företagare måste man överklaga oskäliga beslut, annars blir de praxis.

LÄS MER: Utbrett missnöje med miljötillstånd