Pandemin förde forskarna till skolan

Något positivt med distansundervisningen har varit att framstående forskare och föreläsare i branschen, med långa avstånd till vår skola, kunnat föreläsa för oss, skriver Emma Sjölander, blivande agrotekniker.

Emma Sjölander, blivande agrotekniker.
Emma Sjölander, blivande agrotekniker. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är måndag och sista veckan på mitt examensarbete. Två händelserika år är snart slut. Att ha studerat en eftergymnasial utbildning under en pandemi har minst sagt varit speciellt. Jag och mina kursare har stött på utmaningar som tidigare klasser inte har gjort, både på gott och ont.

Vi startade vår utbildning hösten 2020 när pandemin härjade fritt. Trots det fick vi läsa hela första terminen på plats tillsammans i en bygdegård i Hangelösa, någon mil utanför Skara. Det kan låta lite pittoreskt, och jag tror att vi alla ser tillbaka på det med värme och glädje. Vi kom varandra väldigt nära och när utbildningsledningen fattade beslut om distansundervisning fanns redan en social kontakt som gjorde att vi klarade oss igenom det tillsammans.

En stor del av utbildningen är förlagd på LIA (Lärande i arbete) med syftet att vi ska komma ut på arbetsplatser i näringen för att öka våra kunskaper och kontaktnät. Det har under pandemin varit en stor utmaning eftersom många av arbetsplatserna har arbetat på distans. Det har varit skillnad på de LIOR som varit på distans och de som varit förlagda ute på arbetsplatser. Det är enklare att knyta kontakter över en kopp kaffe än genom en dataskärm.

Något positivt med distansundervisningen har varit att föreläsare med långa avstånd till Skara har kunnat föreläsa för oss, vilket har resulterat i att vi har fått ta del av mycket kunskap från framstående forskare och föreläsare i branschen. Det har vi haft väldigt mycket nytta av och det har lärt oss otroligt mycket.

Men precis pandemins restriktioner togs bort slog en ny hemskhet till som förlamade världen. Kriget i Ukraina kommer med fruktansvärda konsekvenser, och det är nu viktigt att vi ifrågasätter vår självförsörjning som i dag är skrämmande låg. På grund av det är jag glad att jag har min utbildning. Jag drar stor nytta av mina kunskaper när jag diskuterar självförsörjning med människor som står långt bort från branschen. Vikten av att välja svenskt och hur det påverkar den enskilda lantbrukaren.

Trots några motiga år ser jag ljust på framtiden. Kriget i Ukraina uppmärksammar våra politiker och konsumenter på vår självförsörjning och att lantbruken behöver stöttas genom krisen. Med motgångar kommer utveckling. Under veckan som varit har krisstödet från regeringen ökat och mjölkpriset har höjts. Det får väl ändå räknas som en bra vecka?

Emma Sjölander, blivande agrotekniker

LÄS MER: Unga måste känna sig välkomna