Pappersarbetare väntar på pengar

Anställda vid flera svenska bruk förlorar tusentals kronor på grund av att deras pensionspremier inte förs över till pensionsförvaltarna i tid.