Per Olof Nyman: ”Ett fantastiskt år”

Under flera år har Lantmännens resultat förbättrats – från ett rörelseresultat på knappa 700 miljoner kronor 2013 till drygt 1,5 miljarder kronor 2016.

Per Lindahl, styrelseordförande för Lantmännen.
Per Lindahl, styrelseordförande för Lantmännen. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Och 2017 ligger Lantmännen kvar på den nivån.

– Vi har etablerat oss på en ny och högre nivå, säger Per Olof Nyman, VD och koncernchef på Lantmännen.

Smörpriset ställer till det

Han pekar på att 2017 års resultatmix ser annorlunda ut än året innan.

– Division Lantbruk levererar ett starkt resultat men vi är svagare inom division Livsmedel.

En orsak är det höga smörpriset där bageriföretaget Unibake inte kunnat ta ut råvarupriset fullt ut.

– Generellt är vi ändå nöjda med Unibake.

Lantmännen Cerealis resultat har påverkats av hård konkurrens och kostnader för pågående projekt. Exempelvis flytt av produktion från Odense till Malmö.

”Swecon ett draglok”

Riktigt bra har Swecon gått under 2017. Swecon säljer och servar anläggningsmaskiner. Företaget levererar på rekordnivåer både vad gäller försäljning och resultat.

– Swecon går starkt. Det är ett draglok, säger Per Olof Nyman.

Årets stora och sena skörd innebar påfrestningar både i Lantmännens infrastruktur och hos lantbrukarna. För att möta de allt större spannmålsskördarna genomförs ett antal strategiska investeringar för att stärka den framtida infrastrukturen.

– Det handlar om att bygga ut kapacitet för lagring och torkning, säger Per Olof Nyman.

Etanolpriset avgörande

Han ser mest positivt på utvecklingen för den svenska lantbruksverksamheten. Det som oroar är, som tidigare, priset på etanol som i hög grad avgör resultat och lönsamhet för Lantmännen Agroetanol som ingår i Division Energi.

Styrelseordförande Per Lindahl är nöjd med sitt första år som ordförande.

– Det har varit ett fantastiskt bra år 2017 men det har inte gått av sig själv. Vi har duktiga människor som jobbar hos oss.

Rekordresultatet för Lantmännen betyder att styrelsen föreslår en total utdelning på 566 miljoner kronor. Det är den högsta utdelningen någonsin.

– En hög utdelning är naturligtvis viktig, men viktigast är att vi skapar ett bra resultat, säger Per Lindahl.

”Inget självspelande piano”

Han gläds över stabiliteten hos division Lantbruk och att de tagit marknadsandelar.

– Jag är egentligen inte besviken över något, men visst finns det utmaningar både här och där. Lantmännen är inget självspelande piano. Vi måste jobba ännu hårdare för att klara oss bra.

LÄS MER: Ännu ett rekordresultat för Lantmännen

Kagevik ny energichef