Pestliknande får- och getsjukdom har nått Europa

Cirka 800 får och getter har fått avlivas och destrueras efter att en pestliknande sjukdom påträffats i Bulgarien. Smittan som normalt inte förekommer i Europa är mycket smittsam.

Get drabbad av PPR.
Get drabbad av PPR. FOTO: EPIWEB

Det var på midsommarafton som Bulgariska myndigheter fick larm om misstänkt smitta hos tre mindre besättningar med får och getter. Djuren som gått på angränsande betesmarker i regionen Yambol visade sig bära på PPR-viruset, Peste des petits ruminants.

Sjukdomen ger feber, nos- och ögonflöde, sår i mun och näshåla, blockerade luftvägar och kraftig diarré hos små idisslare. Symtomen liknar de från boskapspest och har en dödlighet på 90 procent.

Söker smittokällan

Efter att det fastställts att PPR-viruset låg bakom sjukdomsutbrottet har avlivning och destruktion påbörjats. Arbetet omfattar alla små idisslare i området kring smittoutbrottet och insatser för att spåra smittokällan har satts in.

Tillkalla veterinär

Smittan som normalt förekommer i Afrika, Indien, Mellanöstern och på arabiska halvön har ännu inte påträffats i Sverige. Sjukdomen är anmälningspliktig och veterinär måste tillkallas om man misstänker smitta.

Smittvägar PPR

Infekterade djur sprider sjukdomen via luften och sekret under det akuta stadiet. Sjukdomen överförs främst genom direktkontakt mellan djur och sprids till nya områden genom förflyttningar av infekterade djur. Smittämnet kan överleva länge i kyld eller frusen vävnad från sjuka djur.

Källa: SVA