Plantjätten helt giftfri inom två år

Marknadsledande Svenska Skogsplantor räknar med en helt giftfri plantproduktion inom två år. Beskedet kommer åtta år efter att bolaget knäckte koden för automatiserad applicering av mekaniskt snytbaggeskydd.

Sand sprutas på plantornas stammar under behandling med snytbaggeskyddet Conniflex vid Lugnets plantskola.
Sand sprutas på plantornas stammar under behandling med snytbaggeskyddet Conniflex vid Lugnets plantskola. FOTO: PER WICHMANN

Snytbaggar finns framför allt i Götaland och det är där behovet av plantskydd är som störst. Förekomsten avtar ju längre norrut man kommer och med undantag från kustlandet finns i dag inget större behov av plantskydd i Norrland.

Mekaniska skydd behövs för mindre täckrotsplantor

Svenska Skogsplantors produktion domineras helt av täckrotsplantor, varav cirka 45 procent behandlas med det egna mekaniska skyddet Conniflex.

Skyddet, som lanserades 2010, bygger på sandkorn som limmas på plantornas stammar. För att helt får bort giftanvändningen behöver Svenska Skogsplantor utveckla mekaniska skydd även på mindre täckrotsplantor avsedda för Norrlands kustland och på barrotsplantor för plantering i Götaland, ett arbete som pågår.

– Senast om två år räknar jag med att vår egen produktion är helt giftfri, säger Roger Johansson, chef för Svenska Skogsplantor.

”Vissa föredrar fortfarande kemiska snytbaggeskydd”

Det dröjer dock lite längre innan bolagets samtliga plantleveranser är giftfria, bedömer han.

– Vi kommer troligen ytterligare en tid att sälja en mindre mängd kemikaliebehandlade plantor som vi köper in från andra producenter. Vissa kunder föredrar fortfarande kemiska snytbaggeskydd, men det gäller för oss att visa att giftfria alternativ är minst lika bra, säger Roger Johansson.

I förra veckan besökte prins Carl Philip Svenska Skogsplantors plantskola Lugnet i Uppland.

Samtidigt höll bland andra Svenska Skogsplantors förra VD, Lena Sammeli Johansson, föredrag. Hon sa bland annat att utvecklingen av mekaniska snytbaggeskydd drevs fram när miljöcertifieringen satte press på skogsbruket att fasa ut kemikalierna.

”Många som inte trodde det var möjligt”

Det ledde till att Svenska Skogsplantors ägare, statliga Sveaskog, 2007 gick ut med att man inom ett par år skulle ha infört ett storskaligt, automatiserat och giftfritt snytbaggeskydd i sina plantskolor. Det resulterade så småningom i Conniflex.

– Det var då många i skogsbruket som inte trodde det var möjligt och även vi tyckte att det var djärvt. Men vi fick ordentliga investeringsmedel och klarade av satsningen, säger Lena Sammeli Johansson.

– Det finns inte längre några skäl som talar emot ett förbud för kemikaliebehandlade skogsplantor, säger Roger Johansson.