Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 24 augusti 2018

Björklund: ”Måste bli enklare och billigare att driva företag”

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill att Sverige ska lämna EU. Liberalernas ledare Jan Björklund varnar däremot starkt för följderna av ett Swexit.

 – Ett utträde ur EU skulle vara dåligt för Sverige. Det leder till minskad BNP, högre priser och 150 000 färre jobb, säger Jan Björklund till Land Lantbruk.
– Ett utträde ur EU skulle vara dåligt för Sverige. Det leder till minskad BNP, högre priser och 150 000 färre jobb, säger Jan Björklund till Land Lantbruk. FOTO: Thomas Carlgren

– Ett utträde ur EU skulle vara dåligt för Sverige. Det leder till minskad BNP, högre priser och 150 000 färre jobb. Det skulle bli svårare och dyrare att handla med våra europeiska grannar. Det skulle såklart vara dåligt för lantbruket. Vi exporterar ju jordbruksprodukter till andra EU-länder. Och vi är beroende av att importera en rad saker. Ett EU-utträde skulle också göra det betydligt svårare för oss att handla med länder utanför EU.

Sveriges lantbrukare är beroende av EU-stöden. Hur vill Liberalerna att Cap ska utvecklas?

– Det är ingen hemlighet att vi vill att jordbrukets andel av EU:s budget ska minska. Vi vill att alla gränshinder ska tas bort och att alla direktstöd och marknadsstörande regler fasas ut så snart som möjligt. I stället behövs mer satsningar på landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald.

Sommarens torka har drabbat bönder och landsbygd hårt. Vilka insatser och stöd krävs på kort sikt och vad kan göras för att möta framtida kriser?

– Sveriges bönder behöver ett krisstöd på grund av årets torka. Utbetalningar som ska göras måste snabbas på för att öka likviditeten. Men även vår krisberedskap måste öka och vi behöver föra en politik för att minska klimatutsläppen.

FAKTA: Jan Björklund

Parti: Liberalerna, tidigare Folkpartiet liberalerna, gör sin tredje valrörelse som partiledare.

Ålder: 56 år.

Födelseort: Skene.

Partiets resultat i senaste riksdagsvalet: 5,42 procent.

Vad är Liberalernas recept för att skapa tillväxt på den svenska landsbygden och inom de gröna näringarna?

– En bra skola i hela landet är grunden. Annars tror vi på att sänka skatten på jobb och företagande. Det måste också bli enklare att bedriva lantbruk, med minskat regelkrångel.

Vad ska göras för att minska klyftan mellan stad och land?

– Återigen handlar det om att det måste bli enklare och billigare att driva företag oavsett var man bor i landet. Sänkta skatter och mindre byråkrati är bra för alla företag, inte minst på landsbygden. Transporter och infrastruktur, inklusive bredband och post, måste fungera bättre. Grundläggande samhällsfunktioner som skola, polis, vård och omsorg ska finnas för alla i hela landet.

 – Fossila bränslen är dåligt för klimatet och inte något som vi ska uppmuntra, utan minska, menar Liberalernas Jan Björklund.
– Fossila bränslen är dåligt för klimatet och inte något som vi ska uppmuntra, utan minska, menar Liberalernas Jan Björklund. FOTO: Thomas Carlgren

Hur viktigt är frågan om ökad svensk livsmedelsproduktion för Liberalerna?

– Svenska bönder ger oss bra mat av hög kvalitet. De bidrar också till den biologiska mångfalden och öppna landskap. Det behövs en svensk livsmedelsproduktion som ökar utifrån det som konsumenterna efterfrågar.

Hur vill ni gå vidare med den nationella livsmedelsstrategin? Partierna har ju enats bara om de övergripande målen.

– Vi står bakom strategins övergripande mål. Vårt fokus ligger på att göra det billigare och enklare att driva lantbruksföretag genom sänkta skatter och minskad byråkrati.

Ska det finnas produktionsmål för ekologiska livsmedel?

– Vi tycker inte att politiken ska sätta statliga produktionsmål. Det är betydligt bättre att det är konsumenternas efterfrågan som styr.

Alliansen är splittrad vad gäller skatter på det gröna området. Liberalerna är ensamt om att vilja återinföra handelsgödselskatten och säger till skillnad från både KD, C och M nej till en sänkning av dieselskatten för jord- och skogsbrukets maskiner. Varför resonerar ni så?

– Fossila bränslen är dåligt för klimatet och inte något som vi ska uppmuntra, utan minska. Handelsgödsel leder till övergödningen i våra hav och sjöar, något vi sett den här sommaren. Vi tror på en grön skatteväxling där skatten höjs på det som smutsar ner, samtidigt som vi skatten sänks på jobb och företagande.

Bör det ställas samma djurskydds- och miljökrav på importerad mat som på svenskproducerad mat?

– Sverige är bäst i EU på området. Det är en konkurrensfördel. Samtidigt måste andra länder leva upp till våra EU-regler. Märkning av livsmedelsprodukter måste bli bättre, vilket underlättar att göra kloka val.

Vilken roll i klimatarbetet ser du för jord- och skogsbruket?

– En stor roll. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Här finns en stor potential att utvinna nya förnybara material. Jordbruket bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald. Så det är helt klart att vi behöver både skogsbruk och lantbruk för klimatet och miljöns skull.

Hur mycket ska staten bestämma över vilken typ av skogsbruk Sverige ska ha och vad kan lämnas åt den enskilde skogsägaren?

– Skogsägarna har själva kunskapen och har många gånger förvaltat skogen i generationer. Vi utgår från att man värnar det man äger. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och ha en stor hänsyn till miljön.

FAKTA: Jan Björklunds val

Importerade ekologiska livsmedel eller svenska konventionellt odlade livsmedel?

– Svenska konventionella.

Bo på lantgård eller cityweekend?

– Lantgård.

Komjölk eller havredryck?

– Komjölk.

Systembolaget eller gårdsförsäljning?

– Båda.

Ökad skogsavverkning eller begränsad skogsavverkning?

– Ökad avverkning.

LÄS MER: Gustav Fridolin: ”Vi är emot fossila subventionerJimmie Åkesson: ”Sverige ut ur EU”Ebba Busch Thor: ”Landsbygdens stora avstånd glöms bort i debattenJonas Sjöstedt: ”Cap är inte effektivt och inte rättvist”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen