Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 19 april 2019

Bråk om miljökrav försenar Cap-reformen

Det mesta tyder på att lantbrukarna får vänta ytterligare ett år – till 2022 – innan nya regler för jordbruksstöden träder i kraft.

 Jennie Nilsson är kritisk mot att viktiga förenklingar saknas i Cap-förslaget.
Jennie Nilsson är kritisk mot att viktiga förenklingar saknas i Cap-förslaget. FOTO: URBAN BRADHE

När EUs jordbruksministrar före påsk träffades på rådsmöte stod Cap-reformen högst på agendan. Men redan då ministrarna anlände till Bryssel stod klart att det gemensamma beslut om Caps huvuddrag som ordförandelandet Rumänien haft som målsättning, inte skulle kunna fattas.

Nedskärningar väntar

Det utdragna tumultet kring Brexit har försenat EU-ländernas avgörande beslut om nästa långtidsbudget till i slutet av detta år. Då väntar nedskärningar av Cap.

– Innan man vet hur mycket pengar det finns i budgeten har länderna ingen större aptit på att fatta beslut om Cap-reformen, säger en svensk diplomat i Bryssel.

Uppdraget att baxa Cap i hamn kan hamna i knät på Tyskland som först tar över EU-arbetet det sista halvåret 2021, bedömer han.

Fler käppar i hjulet

I veckan diskuterade ministrarna en av Cap-förslagets mest omstridda delar som hotar att sätta fler käppar i hjulet för tidsplanen: nämligen de nya miljö-och klimatkrav som ska ställas på lantbrukarna, som villkor för stöd.

Men här fjärrstyr Bryssel för mycket anser många länder. EU-kommissionen anklagas för att tala med dubbel tunga då den behåller kontroll trots att länderna ska göra egna strategiska planer för stödreglerna.

Mycket återstår

Vad gäller löftet om att förenkla jordbrukspolitiken, återstår en hel del att göra, konstaterade landsbygdsminister Jennie Nilsson inför veckans rådsmöte, som ägde rum efter Land Lantbruks pressläggning.

Tre byggstenar

Miljö-och klimatdelen i det nya Cap består av tre huvudsakliga byggstenar.

1. De nya så kallade ”grundvillkoren” inom Caps första pelare skärper kraven på miljö-och klimat som lantbrukare måste efterleva för att få direktstöd. Dessa motsvarar delvis dagens tvärvillkor och förgröningskrav.

2. Ett helt nytt inslag i Caps första pelare är ettåriga miljöersättningar (eco-schemes) som det blir frivilligt för bönderna att söka.

3. Den tredje delen liknar de miljöåtaganden som idag finns i Caps andra pelare och som ingår i landsbygdsprogrammet.

Läs mer: Senarelägg Cap-reformen kräver parlamentet

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen