Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 10 september 2018

Bucht: ”Livsmedelsstrategin inte hotad”

Den nationella livsmedelsstrategin löper inte risken att rivas upp av nästa regering. Det beskedet ger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, S.

 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) ser inte en nu regeringsbildning som ett hot mot den nationella livsmedelsstrategin.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) ser inte en nu regeringsbildning som ett hot mot den nationella livsmedelsstrategin. FOTO: Ann Lindén

– Att riva upp löpande satsningar skulle sannolikt inte tas emot bra av näringen. Så vi har goda förhoppningar om en ansvarsfull hantering, konstaterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett uttalande till Land Lantbruk en av de sista dagarna före söndagens val.

Kampanj från LRF

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 antogs av riksdagen i juni förra året. Då bland annat som resultat av ett långt påverkansarbete från LRF:s sida. Bakom strategins övergripande mål om en ökad hållbar produktion av mat står såväl de rödgröna regeringspartierna, vänsterpartiet och allianspartierna.

Dock skiljer sig uppfattningarna mellan blocken om vilken politik som bäst förverkligar målen. Regeringens står ensam bakom ett antal handlingsplaner med konkreta åtgärder. En sådan omdiskuterad åtgärd, som inte har förankrats i riksdagen, är regeringens mål att 60 procent av den offentligt upphandlade maten ska består av ekologiska livsmedel 2030.

Alliansen vill slopa ekomål

Olika företrädare för allianspartierna lovade på ett tidigt stadium att slopa specifika mål för just ekologiskt för att inte missgynna svensk konventionell produktion.

Oavsett vilka partier som bildar nästa regering så är inga snara kast i livsmedelsstrategins handlingsplaner att vänta, enligt Sven-Erik Bucht.

– Det är viktigt med långsiktighet i politiken, Vi har bundit målen i livsmedelsstrategin. Satsningarna inom ramen för den första handlingsplanen rullar på och går i linje med målen.

Annat fokus tidigast 2019

Regeringen har gett Jordbruksverket uppdraget att tillsammans med näringen ta fram förslag på nästa handlingsplan. Denna ska vara klar 2019. Först då kan ett eventuellt regeringsskifte sätta sina spår i strategin, enligt Sven-Erik Bucht.

– Där kan man tänka sig ett annat fokus, beroende på vem som fattar beslut om den.

En intressant fråga är där vad som händer vid en eventuell koalition över blockgränsen, vilket statsminister Stefan Löfven på valnatten upprepade att han eftersträvar.

Landsbygdspropositionen ligger fast

Samma förankring över blockgränsen gäller för den landsbygdspolitiska propositionen, vars övergripande målsättningar antogs av riksdagen före sommaruppehållet.

Även där är målen antagna av riksdagen, men de konkreta satsningarna kommer att kunna variera beroende på vilka partier som styr Sverige, enligt Bucht.

Vill inte spekulera efter valet

När Land Lantbruk på måndagsmorgonen frågar Sven-Erik Bucht om hans kommentarer till valresultatet, och vilka följder det i övrigt kan få för S-politiken på jord- och skogsbruksområdet svarar han avvaktande.

– Det mest ansvarsfulla nu är att inte spekulera. De sista rösterna är inte räknade än.

Sven-Erik Bucht glädjer sig över att S efter valet är det klart största partiet.

– Samtidigt är det klart att inget block har egen majoritet. Nu krävs ansvarstagande och samarbete över blockgränserna så att Sverige kan styras och Sverigedemokraterna fortsatt hålls utan inflytande.

LÄS MER: Efter nattens valrysare: Detta vet vi

Relaterade artiklar

Till toppen