Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 16 augusti 2018

Bucht stärker Jordbruksverkets ledning – ska säkra stödutbetalningar i tid

Regeringen stärkte i dag, torsdag, upp Jordbruksverkets ledning med en styrelse och en överdirektör. Syftet är att säkra en effektivare utbetalning av jordbruksstöden redan i höst.

 Sven-Erik Bucht (S) lovar ordning och reda i utbetalningarna av stöd.
Sven-Erik Bucht (S) lovar ordning och reda i utbetalningarna av stöd. FOTO: Ulf Aronsson

Under hösten kommer den halva miljard i stöd som bönderna fått vänta på de senaste åren att betalas ut, enligt vad Jordbruksverket har lovat, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Land Lantbruk.

”Ska vara ordning och reda”

Förutom det ska bönderna kunna vara säkra på att få 2,35 miljarder kronor i miljöersättningar utbetalda i förskott redan i oktober.

I höst kommer också 400 miljoner av regeringens krispaket att kunna sökas och betalas ut till köttbönder.

– Det ska vara ordning och reda. Bönderna ska få sina pengar i tid, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Tillträder i september

Jan Cedervärn utsågs i dag av regeringen till överdirektör – en nyckelroll för att säkra effektivare utbetalningar. Han tillträder i september och ska arbeta parallellt med Jordbruksverkets nya generaldirektör Christina Nordin som tillträdde i våras.

 Jan Cedervärn, ny överdirektör för Jordbruksverket.
Jan Cedervärn, ny överdirektör för Jordbruksverket. FOTO: Sandra Pettersson

Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

En halv miljard kronor av böndernas jordbruksstöd har inte kunnat betalas ut de senaste åren på grund av vad man kallat brister i Jordbruksverkets IT-systemet. Hur ska den förstärkta ledningen kunna lösa dessa efterhängsna problem?

– Den nya generaldirektören Christina Nordin har redan sagt att dessa ersättningar kommer vi att kunna betala ut i höst. Men det här handlar också om att stärka ledningen långsiktigt inför den nya Cap-perioden. När vi bad Statskontoret titta på det här såg de många brister. Det är därför som vi stärker upp ledningen, säger Sven-Erik Bucht.

Vilken kritik från Statskontoret är det som regeringen agerar på?

­– De pekade ju på att det fanns brister i ledningen och styrningen, inte minst på stödområdet.

Jordbruksverket införskaffade IT-systemet för att klara av utbetalningarna som infördes med den senaste Cap-reformen 2015. Det nya stödreglerna, som bland annat innefattar förgröningen, blev mer komplicerade än tidigare. Införandet av det nya regelverket fördröjdes dessutom till i maj 2015 efter att EU-kommissionen kommit med en rad invändningar mot den svenska regeltillämpningen. Detta finns med som en orsak till de senare problemen att hinna ikapp med utbetalningarna, betonar landsbygdsministern.

– Förseningen av Cap är inget försvar, men man bör ändå se den helheten, säger Bucht som också påpekar att Jordbruksverket hunnit betala ut 28,4 miljarder kronor i stöd under de tre år då sammanlagt en halv miljard har fått stå inne.

Kommer Jordbruksverkets nya ledning att förbättra utbetalningsrutinerna?

– Ja, styrningen kommer att bli något helt annat.

Det är väldigt sällsynt att man har både styrelse och överdirektörer inom statliga myndigheter, påpekar Sven-Erik Bucht. Det finns sedan tidigare bland annat på Skatteverket.

– Nu får även Jordbruksverket en överdirektör vilket har att göra med att man hanterar oerhört stora belopp,12 miljarder om året, och har väldigt stora administrativa delar.

Cap har ett regelverk som är exceptionellt eftersom det är så komplext, påpekar Bucht också.

– Och det är därför som vi nästa period jobbar med att det måste bli förenklingar.

Dessa stöd betalas ut i höst

  • Förskott på EUs miljöstöd: I mitten av oktober får lantbrukarna 2,35 miljarder kronor i förskott på miljöersättningarna, vilket kan ske utan avslutad kontroll. Detta belopp har höjts med 250 miljoner kronor efter att EU-kommissionen nyligen beslutade att höja förskottet från 75 till 85 procent.
  • Regeringens krisstöd: Av regeringens krispaket på 1,2 miljarder, till följd av torkan, kommer 400 miljoner att kunna betalas ut till under hösten. Dessa stöd kan sökas av mjölk-,nöt-och lammproducenter. Den andra delen på 760 miljoner betalas ut under 2019, efter att Jordbruksverket och branschen nu i oktober lämnat ett förslag om hur pengarna bäst ska komma de värst drabbade till nytta.
  • Eftersläpande stöd: En halv miljard i innestående stöd från åren 2015,206, 2017 ska betalas ut under hösten. Flera tusen bönder berörs. Ekobönder tillhör dem som fått vänta.
  • Direktstöden: 7 december börjar jordbruksverket betala ut direktstöden för 2018. Direktstöden omfattar gårdsstöden, förgröningsstöden, nötkreaturstöden, och stöd till unga jordbrukare. Beloppet brukar årligen uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Jordbruksverket säger nej till möjligheten att betala ut 70 procent av direktstöden redan i oktober eftersom det skulle kunna försena slutbetalningen.
 Christina Nordin blev ny generaldirektör för Jordbruksverket i våras.
Christina Nordin blev ny generaldirektör för Jordbruksverket i våras. FOTO: Marie Henningsson

Ny styrelse

Till ordförande för Jordbruksverkets nya styrelse utsåg regeringen Staffan Bengtsson, som också tillträder i september.

Jordbruksverket har de senaste åren inte haft någon egentlig styrelse utan har letts av generaldirektören med hjälp av ett rådgivande insynsråd.

Texten uppdateras.

LÄS MER: Jordbruksverket får i uppdrag att utforma krispaket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen