Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 8 maj 2019

Centerpartiet om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Centerpartiets etta på listan Fredrick Federley.

 Fredrick Federley (C) svarar på de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet.
Fredrick Federley (C) svarar på de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. FOTO: Gunilla Ander

Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

– Caps budget bör minska, men med som högst 5 procent, vilket är vad kommissionen förslår. Däremot bör Cap moderniseras, bland annat så att bara den aktive jordbrukaren får betalt. Den svenska EU-avgiften höjs nog, men aldrig med så mycket som 15 miljarder.

Vore det bra att slopa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

– Det vore farligt att avskaffa EU:s gemensamma jordbrukspolitik. I så fall skulle ett land som Frankrike ge mer nationellt stöd till sitt jordbruk, men inte Sverige. Den svenska livsmedelsförsörjningen skulle sjunka.

Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

– Stödet till själva produktionen av livsmedel bör dras ned, fast på lång sikt. Det krävs att matpriserna i stället ökar i butik. Samtidigt måste bönderna få betalt för alltfler samhällsuppdrag, såsom biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

– Ett par Cap-reformer in i framtiden behövs inte längre särskilda stöd för ekologiskt producerade livsmedel. Det finns redan incitament på marknaden för att producera ekologiskt, det har ett mervärde att du har ekomärkning.

Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

– EU-parlamentet vill införa möjligheten att få EU-ersättning för djuromsorg som går längre än vad lagen kräver, som en del i Cap-reformens föreslagna ”eco-schemes”. Jag tror på en framtid i EU för svenskt kött och dess mervärden.

Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

– Svenska bönder är redan bra på restriktiv besprutning. Mycket av dagens debatt är teknikfientlig. Men visst bör vi använda ersättare till exempelvis glyfosat om det i framtiden kommer fram preparat som har ännu mindre miljöpåverkan.

Vilken roll anser du att skogen har i klimatfrågan och hur kan EU stärka denna roll?

– Skogen är superviktig, liksom ett aktivt skogsbruk. Men många i EU tror felaktigt att skogen tar upp mer koldioxid om den bara får stå. Därför måste skötseln av skogen förbli en nationell kompetens.

* Centerpartiets grupp i EU-parlamentet är: ALDE, Alliansen liberaler och demokrater för Europa.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen