Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 februari 2019

Grisar och fjäderfän får också krisstöd

Krisstödet baserat på dieselförbrukningen har skrotats. I dag har Jordbruksverket lämnat ett nytt förslag till regeringen där ett arealbaserat stöd ges till odlare av vall, spannmål och oljeväxtodling. Dessutom får gris- och fjäderfäbranschen ett djurbaserat stöd.

 I dag har Jordbruksverket lämnat ett nytt förslag till regeringen där ett arealbaserat stöd ges till odlare av vall, spannmål och oljeväxtodling.
I dag har Jordbruksverket lämnat ett nytt förslag till regeringen där ett arealbaserat stöd ges till odlare av vall, spannmål och oljeväxtodling. FOTO: Kerstin Davidson

Det är 760 miljoner kronor av krisstödet som återstår att fördelas. 730 miljoner kronor har Jordbruksverket lagt förslag om, 30 miljoner finns kvar för att till exempel kunna användas till utvecklingsprojekt inom trädgårdsbranschen.

Produktionsbortfall

– Vi har tittat på de olika produktionsgrenarnas produktionsbortfall och tror att vi har uppnått en relativt god träffsäkerhet. Inom animalieproduktionen finns det fortsatt en risk för avveckling eller minskning av djurantal, en minskad produktion som kan vara svår att ta igen, säger Tjitte de Vries, ansvarig för uppdraget på Jordbruksverket.

LÄS MER: Jordbruksverket ger regeringen två alternativ till krisstöd

Ett arealbaserat stöd kommer att utgå till spannmålsodlare, oljeväxtodlare och vallodlare. Ett djurkopplat stöd kommer att betalas ut till gris- och fjäderfäföretagare. Förslaget är mer komplicerat att genomföra än ett renodlat arealbaserat stöd men Jordbruksverket anser att det har högre träffsäkerhet gentemot den spannmålsbaserade djurproduktionen.

Skrotat förslag

Anledningen till att det tidigare förslaget om ett krisstöd baserat på dieselförbrukningen skrotats är att den statsbudget som riksdagen röstade fram innehåller en höjd återbetalning av dieselskatt. Det gör att man inte kan lägga även krisstödet som återbetalning eftersom det totalt skulle bli mer återbetalning än vad skatten är.

 Tjitte de Vries, ansvarig för uppdraget på Jordbruksverket.
Tjitte de Vries, ansvarig för uppdraget på Jordbruksverket. FOTO: Jordbruksverket

– Vi har bedömt att administrationen skulle bli för omfattande om Jordbruksverket skulle använda dieselförbrukningen som grund för utbetalning av stödet. Det medför en ökad administration vilket skulle kunna försena utbetalningarna, säger Tjitte de Vries.

Mer information kommer

Det nya förslaget ryms inom regelverket och ska inte kunna stoppas av EU-kommissionen.

– Vi har haft samråd med flertalet av branschorganisationerna och de flesta förordar det här förslaget. Vi känner oss därför stärkta i vårt val av utformning. Nästa steg är att regeringen ska ge sitt godkännande. Vår målsättning är att kunna betala ut så stor del som möjligt i halvårsskiftet, säger Tjitte de Vries.

FAKTA: Nytt förslag om fördelning av krisstöd

Arealbaserat stöd

Spannmål och frövall 151 kr/ha

Oljeväxter och proteingrödor 550 kr/ha

Vall och grönfoder 287 kr/ha

Spannmål och frövall 151 kr/ha

Oljeväxter och proteingrödor 550 kr/ha

Djurbaserat stöd

Smågrisproduktion 228 kr/plats

Slaktsvinsproduktion 68 kr/plats

Fjäderfä 3,55 kr/plats

Beräkningarna har skett utifrån att det totala inkomstbortfallet för lantbruket är 6,21 miljarder kronor. Totalt kommer 1,16 miljarder kronor att betalas ut i krisstöd 2018 och 2019. Det stöd som betalats ut för 2018, 400 miljoner kronor, gick till den grovfoderbaserade djurproduktionen.

LÄS MER: Krisstöden börjar betalas ut på fredag

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen