Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 23 januari 2018

EU vill minska beroende av importerad soja

EU ska utveckla en strategi för att höja produktionen av proteingrödor. Målet är att minska foderindustrins stora beroende av importerad soja från främst Brasilien.

 EU vill att importen av soja ska minska.
EU vill att importen av soja ska minska. FOTO: Frida Jonson

EU ska utveckla en strategi för att höja produktionen av proteingrödor. Målet är att minska foderindustrins stora beroende av importerad soja från främst Brasilien.

Miljövänligare produktion

EU-kommissionen lanserar under året en rad initiativ som ska leda fram till antagandet av en EU-gemensam så kallad proteinplan mot årets slut. Satsningen har också miljövänliga förtecken. EU-kommissionens uttalade ambition är att få fram proteingrödor som produceras på ett mer miljömässigt hållbart sätt, än vad som ofta sägs vara fallet i länder som Brasilien.

Översikt av forskningsläget

På rådsmötet den 19 februari kommer EU-ländernas jordbruksministrar att för första gången diskutera proteinplanen, uppger Agra Europe.

Under första halvan av 2018 kommer EU-kommissionen även att scanna av vad som redan görs i medlemsländerna för att stödja den inhemska produktionen av proteingrödor. Syftet här är också att via en konsultation online få en översikt av marknadsutvecklingen samt vad de olika länderna gör i forskningsväg.

Studie av marknaden

Fyra seminarier kommer att hållas på temat marknadspotential och forskning, inklusive potentialen i nya växtförädlingstekniker.

Mot årets mitt kommer EU-kommissionen att publicera resultatet av en studie som ska uppskatta marknadspotentialen för europeiska proteingrödor, och mäta deras konkurrenskraft.

Vill se ökat stöd

Initiativet till protein kommer från EU-parlamentets jordbruksutskott som i november förra året uppmanade kommissionen att agera. På parlamentets önskelista står såväl utvecklingen av nya mer högavkastande proteingrödor som ett ökat stöd för odlingen av soja.

Relaterade artiklar

Till toppen