Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 12 december 2019

EUs gröna giv ska minska kemikalier i jordbruket

Med sin "gröna giv" vill EU-kommissionen snabbt omvandla jordbruket. Förutom att koppla 40 procent av EU-stöden till klimat föreslås en kraftig minskning av kemiska bekämpningsmedel och av mineralgödsel.

 EUs lantbrukare ska driva den gröna given agenda framåt, förklarar EUs nye jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski.
EUs lantbrukare ska driva den gröna given agenda framåt, förklarar EUs nye jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. FOTO: BBO - ADE

Jordbruket spelar en nyckelroll för att förverkliga EUs föreslagna omvandling till en cirkulär ekonomi, betonade den nye jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski i samband med att åtgärdspaketet EUs gröna giv presenterades på onsdagen.

Det tydligaste förslaget på klimatets område är att 40 procent av EU jordbruksstöd ska villkoras med att de bidrar till klimatomställningen. Just detta förslag fanns redan med i den Cap-reform som den förre jordbrukskommissionären Phil Hogan föreslog 2018, och som fortfarande förhandlas med målet att träda i kraft 2022.

Klimatneutralt EU 2050

Nu får detta 40-procentmål större tyngd genom att knytas till den nya EU-kommissionens gröna giv som ska göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten 2050.

Men den gröna given handlar om mycket mer än klimatet för jordbrukets del. I det 24-sidiga dokumentet nämns flera förslag om hur jordbruket ska styras i mer hållbar riktning. Bland annat genom att ”kraftigt minska användningen och riskerna” med användningen av kemiska bekämpningsmedel, mineralgödsel och antibiotika.

Strategin ”Farm to Fork”

Mer om detta avslöjas i EU-kommissionens strategi ”Farm to Fork” som läggs fram våren 2020.

Det kommande Cap blir ett viktigt instrument i den gröna given. Här tvekar inte EU-kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen att visa medlemsstaterna sina muskler.

Strängt öga på länderna

Visserligen kommer medlemsländerna att få väsentligt större inflytande över detaljerna i jordbrukspolitiken, enligt Philip Hogans förslag till Cap-reform.

Men den nya kommissionen signalerar tydligt att den kommer att hålla ett strängt öga på de nationella Cap-strategier som länderna håller på att utarbeta.

Mer ekologiskt

Av det dokument som EUs klimatkommissionär Frans Timmermans lade fram i går framgår det att ländernas strategiska planer ska återspegla innehållet i den gröna given. Och här förväntar sig EU-kommissionen att hållbara brukningsmetoder skrivs in. Konkreta exempel på sådana metoder nämns, så som ökade satsningar på ekologiskt jordbruk, agro-forestry , precisionsjordbruk, liksom skärpta krav på djurvälfärd.

Kamp mot livsmedelsfusk

Ländernas strategiska Cap-planer ska också spegla en mer restriktiv syn på användningen av kemikalier och antibiotika.

Att bekämpa fusk med märkning av livsmedel och stänga ute import som inte håller EU-kraven för hållbarhet, är andra delar av den gröna given som kommer igen i strategin ”Farm to Fork”. EU-kommissionen vill också upplysa konsumenterna om hur de ska välja ”hållbart”.

Läs mer: Wojciechowski tar över efter Hogan.

Några viktiga delar i EUs Gröna giv.

• En europeisk klimatlag väntas i mars 2020. Här vill EU-kommissionen slå fast målet om klimatneutralitet 2050, vilket vissa EU-länder ännu inte gått med på.

• EUs nuvarande utsläppsmål om att växthusgaserna fram till 2030 ska ha minskat med 40 procent (jämfört med 1990) höjs till 50 procent eller 55 procent. Förslag om detta läggs i sommar.

• EUs handel med utsläppsrätter utvidgas till vägtransporter, sjöfart och utsläpp från byggnader.

• En avgift läggs på import till EU av varor som orsakar höga utsläpp.

• EUs energiskattedirektiv ses över, med ambition om mer tvingande regler.

• En omställningsfond på 1000 miljarder svenska kronor ska under sju år hjälpa till att betala klimatvänliga investeringar. Finansieringen sker bland annat via EU-budgeten, nationella budgetar, och den Europeiska investeringsbanken.

Aviserade strategier under den gröna given:

* En strategi för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen ”Farm to Fork”.

*En strategi för biologisk mångfald.

* En ny industristrategi.

* En handlingsplan för cirkulär ekonomi.

* En strategi för gröna finanser.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen