Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 29 oktober 2018

EU:s skärpta antibiotikalag ger Sverige fördel

Svenskt kött får chansen att hävda sig bättre prismässigt gentemot konkurrenter när EU 2021 skärper reglerna för antibiotikaanvändning.

– Självklart kostar antibiotikafrihet och konkurrenssituationen blir något bättre för svenska lantbrukare, konstaterar My Sahlman, veterinär på LRF.

 – Självklart kostar antibiotikafrihet och konkurrenssituationen blir nu något bättre för svenska lantbrukare, konstaterar My Sahlman, veterinär på LRF.
– Självklart kostar antibiotikafrihet och konkurrenssituationen blir nu något bättre för svenska lantbrukare, konstaterar My Sahlman, veterinär på LRF. FOTO: Erland Segerstedt

Det var i slutet av förra veckan som EU-parlamentet antog nya regler som ska motverka överanvändning av antibiotika i djurhållningen, vilken leder till resistens. Bland annat förbjuds förebyggande gruppbehandlingar.

Tufft för Italien och Spanien

Detta sätter hård press på värstingarna Italien och Spanien, där användningen av antibiotika är 27 respektive 34 gånger högre än i Sverige – EU:s mest restriktiva land.

Lagskärpningen tvingar också fram åtgärder i mer närliggande konkurrentländer som Danmark och Tyskland med tre respektive åtta gånger så hög användning som den svenska, enligt den europeiska läkemedelsmyndighetens siffror från 2017.

Skillnader jämnas ut

Dessa stora skillnader kommer förhoppningsvis att jämnas ut då EU:s nya förordning om tre år begränsar gruppbehandlingar av djur vid konstaterad sjukdom. Sådana får bara ske när det inte finns några alternativ.

Om unionen lyckas stänga sådana billiga genvägar till att hålla djuren friska måste fler länder gå Sveriges väg och i stället förbättra förhållandena i produktionen för att förhindra smitta.

– Det blir samma lagstiftning inom hela unionen, eftersom det handlar om förordningar. Den delen av den svenska lagstiftningen kommer att upphöra, säger My Sahlman, veterinär på LRF.

Sverige steget före resten av EU-länderna

Att Sverige ”ligger steget före” övriga EU i synen på antibiotika kommer dock sannolikt att förbli ett giltigt svenskt försäljningsargument. Och det beror på den mycket restriktiva praxis som sedan lång tid har utvecklats i Sverige, och som EU-lagen inte fullt ut når upp till.

Det var redan 1986 som Sverige införde lagförbud mot ge djur antibiotika som ett sätt att stimulera deras tillväxt. Men det svenska arbetet med att få ned antibiotikan i uppfödningen kan också tillskrivas en rad andra initiativ.

Riktlinjer viktiga

Sveriges veterinärmedicinska sällskap har bland annat sedan länge tagit fram riktlinjer för hur antibiotika ska användas. Dessa har kraftigt reducerat förebyggande behandlingar och styrt mot individbehandling av djur och användning av smalspektrumantibiotika så långt som möjligt.

Tjugo år efter Sverige, 2006, var det dags för EU att förbjuda antibiotika som tillväxtstimulerare.

Nedgången inom EU efter lagskärpningen blev dock inte lika markant som den man tidigare sett i Sverige, vilket sannolikt beror på att Sverige valt att vidta en rad åtgärder.

– Jag antar att det hänger ihop med de svenska behandlingsrekommendationerna, säger My Sahlman.

LÄS MER: EU-parlamentet röstar ja till skärpta antibiotikaregler

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen