Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 21 maj

Feministiskt initiativ om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Feministiskt initiativs etta på listan Soraya Post.

 Soraya Post, FI.
Soraya Post, FI. FOTO: Feminisktiskt initiativ

Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

– Det vore olyckligt att skära ner på jordbruket eftersom det är centralt i en hållbar omställning. Däremot behöver Cap-budgeten riktas om från gårdsstöd till att gynna sådant som småskaligt, ekologiskt och hög djurvälfärd.

Vore det bra att slopa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

– FI vill i dagsläget inte slopa CAP. Det är viktigt att EU:s medlemsländer har likartade miljö- och djurskyddskrav, och där är CAP en nyckel.

Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

– Det ena utesluter inte det andra. Lantbrukaren ska få jordbruksstöd för den livsmedelsförsörjning som hen står för. Samtidigt är landskapsvård och ekologiskt lantbruk viktigt.

Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

– Ja, generellt sett bör ekologisk produktion premieras högre. Ett naturbruk utan bekämpningsmedel och konstgödsel är att föredra.

Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

– När det gäller djurskydd bör Sverige vara ett föredöme för animalisk produktion i EU. Men viktigt är samtidigt att köttproduktionen minskar i EU totalt sett.

Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

– Ja, det är viktigt att minska användning av växtskyddsmedel för att åstadkomma ett hållbart jordbruk.

*FI:s grupp i EU-parlamentet: S&D, progressiva förbundet av Socialdemokrater.

FI har valt att svara skriftligen.

LÄS MER: Gunilla Ander: ”EU-valet ett ödesval för svenska lantbrukare”

Relaterade artiklar

Till toppen