Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 28 november 2017

"Förlängning bra – men för kort"

EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C, anser att behandlingen av glyfosatfrågan har satt fingret på bristande ledarskap i jordbrukspolitiken från den svenska regeringens sida.

 EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C är kritisk till regeringens jordbrukspolitiska ledarskap.
EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C är kritisk till regeringens jordbrukspolitiska ledarskap. FOTO: Göran Berglund

Fredrick Federley står fast vid att ett tillstånd på fem år är ett för kort tidsspann.

– Svenska bönder har nämligen en planeringshorisont på sju år och det finns än så länge inget substitut till glyfosat som skulle vara mindre kemiskt, säger Fredrick Federley (C).

”Inte cancerframkallande”

– Europeiska kemikaliemyndigheterna Echa och EFSA har noga granskat alla tillgängliga studier om glyfosat och kommit fram till att det inte finns grund att klassificera glyfosat som cancerframkallande. Vi har ingen anledning till att inte lita på den bedömning som de har kommit fram till, säger Fredrick Federley (C).

”För kort tid”

LRFs förbundsordförande Palle Borgström sällar sig till delar av kritiken.

– Det var ansvarsfullt av Sverige att respektera de bedömningar som EUs myndigheter kommit fram till och att ställa sig bakom en förlängning av glyfosat. Men fem år är en alldeles för kort tid för att hitta alternativ som fungerar i praktiken. Producenterna behöver långsiktiga spelregler för att kunna fatta rätt beslut om en hållbar produktion framgent. Därför är det viktigt att de kommande fem åren inte ses som en beslutad avvecklingsperiod, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Fakta: Så här röstade EU-länderna om att förlänga tillståndet för glyfosat i fem år:

18 länder röstade ja: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Danmark, Finland, Nederländerna, Irland, Polen, Spanien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Ungern.

Nio medlemmar röstade nej; Belgien, Frankrike, Grekland, Kroatien, Italien, Cypern, Luxemburg, Malta, Österrike.

Portugal lade ner sin röst.

Läs mer: Otippade beslutet – fem års förlängning för glyfosatGlyfosat skapar spricka på högsta politiska nivå

Relaterade artiklar

Till toppen