Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 19 juni 2017

Kristina Yngwe: Kan inte ha specifika mål för ekologisk produktion

I kväll, måndag, debatteras livsmedelsstrategin i riksdagen. Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, kommer inför beslutet i morgon att presentera sju tillkännagivanden från utskottets majoritet.

 Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott debatterar livsmedelsstrategin i kväll.
Kristina Yngwe (C), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott debatterar livsmedelsstrategin i kväll. FOTO: Torbjörn Larsson

– Nu börjar vi få en bild av var ambitionsnivån hos regeringen ligger. Vi saknar en del, bland annat att man inte går vidare med skatteåtgärder kopplade till primärproduktionen, säger Kristina Yngwe.

Önskar bättre företagarvillkor

Framför allt saknar Kristina Yngwe åtgärder för att förbättra företagarvillkoren. Bland annat skattereglerna för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, där hon befarar skatter som kommer att drabba småföretagare.

– När det gäller kilometerskatten ska det komma ett nytt förslag som jag befarar innebär ett stort slag för betodlingen i Skåne. Det finns också på förslag att höja avgiften på bekämpningsmedel att återinföra handelsgödselskatten. De här förslagen går mot målen i livsmedelsstrategin, säger Kristina Yngwe.

”Måste vara tydligt”

Ett annat tillkännagivande från miljö- och jordbruksutskottet är att det i livsmedelsstrategin måste tryckas tydligare på att myndigheterna har ett främjandeuppdrag och ska bidra till att livsmedelsstrategin uppfylls.

– Det måste vara tydligt från politiken att ska vi kunna öka livsmedelsproduktionen är det viktigt att myndigheterna bidrar. Vi tycker inte att regeringen är tillräckligt tydlig med det i strategin.

”Inga specifika mål för ekologisk produktion”

Kristina Yngwe kommer också att trycka på att det inte ska finnas något mål för den ekologiska produktionen i livsmedelsstrategin.

– Vi måste lyfta det hållbara jordbruket i framtiden och inte gå in med specifika mål för ekologisk produktion, säger Kristina Yngwe.

Kristina Yngwe kommer också i egenskap av centerpartistisk riksdagspolitiker att visa på problemen med att ändra Jordförvärvslagen så att aktiebolag ska kunna köpa jordbruksmark. En översyn av Jordförvärvslagen föreslås i strategin.

– Jag är jätteorolig för vilka konsekvenser det kan få för livsmedelsproduktionen om vi låter aktiebolag köpa jordbruksmark, säger Kristina Yngwe.

LÄS MER: Branschen kraftsamlar för handlingskraftig livsmedelsstrategi

Relaterade artiklar

Till toppen