Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 3 december 2018

Lant- och skogsbruksfrågor viktiga för riksdagspolitikerna

30 november var sista datum för riksdagspolitikerna att lämna in allmänna motioner. När tiden gick ut hade 2 940 motioner inkommit. Många av dem innehöll förslag till förändringar inom lantbruks- och skogsbruksområdet.

FOTO: Mostphotos

Viltförvaltning och skyddsjakt är frågor som väckt engagemang i de flesta partier. Alla, utom MP Och V, har lagt förslag som rör detta ämne. De flesta förslag handlar om att fler vildsvin bör skjutas och att möjligheten till skyddsjakt på framför allt varg måste ses över. Djurägare som drabbas av vargangrepp föreslås också få ökad ersättning för förlusterna i flertalet av de inlämnade motionerna.

Pål Jonson (M) förespråkar till och med att det ska inrättas en ny viltmyndighet var syfte skulle bli att ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna.

Förbättrad infrastruktur

Äganderätten bör stärkas anses representanter för C, M och SD.

En förbättrad infrastruktur på landsbygden, framför allt när det gäller telefoni, postservice och bredband är något som efterlyses i både S och SD. Enskilda vägar uppmärksammas i flera motioner. Regelverket är för krångligt anser politiker från C och M.

Nationell insatsstyrka för brand

Inte oväntat avspeglas sommarens torka och svåra bränder i riksdagsarbetet. Motioner om att upprätta en nationell insatsstyrka för brand (Kd) och göra det lätta att bygga branddammar (M) föreslås.

Men flera folkvalda från Mp till SD anser också att den svenska livsmedelsproduktionen bör stärkas och från M- och C-håll vill man se att svenska djurskyddsregler ska styra vid offentlig upphandling.

Djurskyddet prioriterat

Bland motionerna finns flera förslag om hur det svenska lant- och skogsbruket ska stärkas, C- och M-politiker sätter fokus på våld och hot mot lantbrukare. Djurskyddet är också en prioriterad fråga hos många politiker, liksom sänkt dieselskatt.

Moderaten Sten Bergheden har lämnat in en motion om att inrätta ett separat jordbruks- och skogsbruksutstkott i riksdagen.

LÄS MER: Kristina Yngwe (C) ska leda jordbruksutskottet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen