Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 15 maj 2019

Liberalerna om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Liberalernas kandidat Karin Karlsbro.

 Karin Karlsbro (L), kandidat till EU-parlamentet.
Karin Karlsbro (L), kandidat till EU-parlamentet. FOTO: Liberalerna

Fråga 1: Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

Jordbrukets andel av EU:s budget måste minska ännu mer. Vi vill att hälften av jordbruksstödet ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt.

FRÅGA 2: Vore det bra att slopa EUs gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

Jordbrukspolitiken ska fortsatt vara något som generellt beslutas om på EU-nivå men behöver reformeras för att fungera bättre. Regler för rättvis konkurrens på den inre marknaden är avgörande för att det enkelt ska gå att köpa och sälja varor och tjänster över gränserna.

FRÅGA 3. Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

Vi vill minska på den del av jordbruksstödet som snedvrider konkurrensen av den allmänna produktionen, direktstöden, och behålla och utveckla den del som ryms inom landsbygdsprogrammet.

Fråga 4: Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

Nej. Vi ser gärna ekologisk mat men vi vill att konsumenterna ska styra efterfrågan, inte politiskt satta mål.

Fråga 5. Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

En god djuromsorg är en förutsättning för en god folkhälsa. Fokus under de kommande åren måste vara att skärpa kontrollen av att nationella lagar och EU-regler följs. När de nya EU-reglerna för antibiotikaanvändning på djur och veterinärers antibiotikahantering träder i kraft måste tillsynen skärpas för att säkra efterlevnaden.

Fråga 6: Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

Den biologiska mångfalden, till exempel i form av viktiga insekter, är hotad bland annat på grund av bekämpningsmedel i jordbruket. Det är rimligt att medlemsländerna rapporterar om försäljning av bekämpningsmedel och att det utvecklas ett gemensamt miljö- och hälosriskindex på EU-nivå i likhet med det system som redan finns i Sverige.

* Liberalernas grupp i EU-parlamentet: ALDE, Alliansen liberaler och demokrater för Europa.

Liberalernas har valt att svara skriftligen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen