Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 31 augusti 2018

Kristersson: ”M ser jordbruket som ett företagande”

EKERÖ.

Med en moderat som ny statsminister i höst kommer bönderna att märka skillnad, lovar Ulf Kristersson.

 ”Staten kan inte lägga ekonomiska restriktioner på privat skogs- eller åkermark och låta någon annan ta de ekonomiska konsekvenserna. Då äventyras äganderätten systematiskt”, menar Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
”Staten kan inte lägga ekonomiska restriktioner på privat skogs- eller åkermark och låta någon annan ta de ekonomiska konsekvenserna. Då äventyras äganderätten systematiskt”, menar Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. FOTO: Ann Lindén

– Det handlar om synen på att jordbruk i grunden är ett företagande, sammanfattar Moderatledaren.

– Lantbrukare är människor som gör stora investeringar och som måste kunna leva på sin uppgift. De påverkas av skatteregler som alla andra.

Att den moderata epoken Borg-Reinfeldt är förbi märktes tydligt då Ulf Kristersson för första gången gästade LRF-stämman i maj. De förra M-topparnas syn på jordbruket som en föga framåtblickande näring var som glömd. Den nye moderatledaren bjöd tvärtom till och talade om både jord- och skogsbruket som viktigt.

Konkreta vallöften

Han radade också upp ett antal konkreta vallöften: minskat krångel, sänkt dieselskatt på jord- och skogsbrukets fordon och utfästelsen att utreda hoten mot äganderätten. I partiledarintervjun med Land Lantbruk knyter Ulf Kristersson an till detta.

Vad är ditt partis recept för att skapa tillväxt och framtidstro på landsbygden och inom de gröna näringarna?

– Ska jag nämna tre saker som är de allra viktigaste så är det beskattningen, äganderätten och hur vi tillämpar EU-regler i Sverige.

Regeringens skattehot

Ulf Kristersson poängterar att dieselskatten och regeringens ”hot” om en kilometerskatt har en tydlig företagarkoppling.

FAKTA: Ulf Kristersson

Parti: Moderaterna, gör sin första valrörelse som partiledare.

Ålder: 54 år.

Födelseort: Lund.

Partiets resultat i senaste riksdagsvalet: 23,33 procent.

– Sverige har en konkurrensfördel i en fantastisk skogsindustri, men en nackdel i mycket stora avstånd. Vi kan inte försämra våra möjligheter till export genom en kilometerskatt som så uppenbart påverkar Sverige mer än andra länder

”Äganderätten äventyras”

Äganderätten beskriver Ulf Kristersson som ”otroligt viktig” för den gröna sektorn.

– Äventyrar vi den så kommer människor att sluta att verka i den här sektorn.

Inventeringen av nyckelbiotoper ser han som ett tydligt exempel på hur äganderätten undergrävs.

– Jag har respekt för att det finns skyddsvärda arter. Men staten kan inte lägga ekonomiska restriktioner på privat skogs- eller åkermark och låta någon annan ta de ekonomiska konsekvenserna. Då äventyras äganderätten systematiskt.

 Med en moderat som statsminister i höst kommer bönderna att märka skillnad, lovar Ulf Kristersson.
Med en moderat som statsminister i höst kommer bönderna att märka skillnad, lovar Ulf Kristersson. FOTO: Ann Lindén

Gröna näringen missgynnas

Så kan den svenska niten att följa EU-reglerna vändas till en nackdel för företagarna inom de gröna näringarna.

– Myndigheterna tenderar att implementera EU-regler på ett sätt som helt enkelt missgynnar svenska skogs- och markägare.

Detta är inte acceptabelt, betonar moderatledaren. Han beskriver det som att ”miljövänner med goda intentioner” i praktiken lägger beslag på annans egendom.

– Det är sådan egendom som är till för att vara industriell och näringsskapande, inte för att ge människor tillgång till naturen i största allmänhet.

Ibland finns det ett mått av aktivism bakom myndigheters agerande, hävdar han.

Inget verktyg för aktivister

– Man vill så gärna saker och ting, men jag menar att lagen är inget verktyg för människor som vill vara aktivister.

Det är bland annat mot bakgrund av detta som Ulf Kristersson vill tydliggöra vikten av jordbruket och livsmedelsproduktionen i regleringsbreven till myndigheterna. Så att miljöhänsynen balanseras då beslut fattas. Moderaterna vill även sjösätta en bred utredning om äganderätten.

– Vi har de senaste åren kommit att fokusera på helt andra sorts äganderätter, så som immaterialrätt, risken att länder som har mindre skydd för patent gör intrång och snor innovationer. Men äganderätten till mark som vi ju har byggt så mycket av våra ekonomiska framgångar på, den kan inte tas för given.

Sänkta EU-stöd

Lika tydlig är Kristersson i sin uppfattning att EU-stöden till lantbruket bör sänkas.

– Det är i längden inte realistiskt med en så väldigt hög grad av subventioner i ett antal länder som är nettobidragsmottagare.

Att stöden ”sakta men säkert” minskar tror han inte blir ett hinder att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk produktion.

– Svenska livsmedel bör öka ur ett beredskapsperspektiv, vilket får ett antal konsekvenser. Jag tycker till exempel att det är helt orimligt att ha krav på svenska livsmedelsproducenter som vi själva inte lever upp till i offentlig upphandling.

Så resonerar ju även den sittande statsministern.

– Jag tror inte att det är så stor skillnad mellan oss i det avseendet.

Inte bara eko

Synen på hur livsmedelsproduktionen ska stimuleras skiljer sig dock. Regeringen vill gynna ekologisk produktion med uppsatta mål, vilket M-ledaren inte tror på.

– Det finns mycket bra vanlig miljövänlig livsmedelsproduktion. Den lilla andelen ekologiskt ska inte få allt fokus.

FAKTA: Ulf Kristerssons val

Importerade ekologiska livsmedel eller svenska konventionellt odlade livsmedel?

– Svenska konventionella.

Bo på lantgård eller cityweekend?

– Lantgård.

Komjölk eller havredryck?

– Komjölk.

Systembolaget eller gårdsförsäljning?

– Jag är för gårdsförsäljning eftersom jag är säker på att det inte hotar systembolaget.

Ökad eller begränsad skogsavverkning?

– Skog är inget museum, skog ska brukas.

LÄS MER: Lööf: Sverige och svenska bönder ligger väldigt långt framBjörklund: Måste bli enklare och billigare att driva företagFridolin: Vi är emot fossila subventioner men är ett pragmatiskt partiSjöstedt: Cap är inte effektivt och inte rättvistÅkesson: Sverige ut ur EUBusch Thor: Landsbygdens stora avstånd glöms lätt bort i debatten

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen