Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 13 juni 2018

Många frågetecken kring framtiden med nya Cap

ORSA, DALARNA.

Cap-reformens skarpa sväng mot ökad miljö- och klimatnytta, kan bli en vinstlott för makarna Peter Paulsson och Maria Nordqvist med betesdrift kring Orsasjön.

 Maria Nordqvist och Peter Paulsson visar ett av gårdens många små arrenden som var på väg att växa igen, men som öppnats upp av gårdens betande nötkreatur. Foto: Trons
Maria Nordqvist och Peter Paulsson visar ett av gårdens många små arrenden som var på väg att växa igen, men som öppnats upp av gårdens betande nötkreatur. Foto: Trons

Men frågetecknen kring framtiden är många. Deras företag Lindänget Mjölk AB kan också bli en förlorare på nya Cap-regler från 2021.

För om det i framtiden ska löna sig att restaurera gamla hag- och betesmarker är en av de många obesvarade frågor som överlämnas åt svenska politiker att besvara i det nya Cap. En reform som ska skräddarsys för att passa svenskt jordbruk.

Med sina mular upprätthåller Lindänget Mjölks totalt 380 djur betestrycket på ett stort antal småbeten och skyddar de vackra omgivningarna runt sjön från förbuskning.

Sedan paret tog över Lindänget Mjölk 2010 och även satsade på dikoproduktion har de successivt vidgat det öppna beteslandskapet med 67 hektar. Planer finns på att återskapa och restaurera ytterligare 20 – 30 hektar. Men Cap-reformens oklarheter är i nuläget en bromskloss.

– Vi kommer att göra en liten del i ett redan startat projekt, men sedan lägger vi nog planerna på is tills vi vet vartåt det pekar. Det är ju förenat med stora kostnader att öppna betesmarker och stöden är viktiga för att det ska bli ekonomi på det.

 Våtmarken närmast Orsasjön bedöms ha särskilda värden och lockar fågelskådare med sitt rika fågelliv. Nötkreatur klarar att beta marken som är för sank för maskiner. Foto: Trons
Våtmarken närmast Orsasjön bedöms ha särskilda värden och lockar fågelskådare med sitt rika fågelliv. Nötkreatur klarar att beta marken som är för sank för maskiner. Foto: Trons

På papperet kan EU-kommissionen Cap-förslag verkas som klippt och skuret för att passa Lindänget Mjölk som på sina ägor även har särskilt värdefull betesmark med ett rikt fågelliv. Att Cap-stöden ska gynna bland annat betes- och våtmarker nämner kommissionen särskilt som exempel på under målsättningen att 40 procent av direktstöden i ska användas för ”klimat-nytta”.

I ett av EU:s föreslagna nio övergripande mål för Cap nämns återigen skyddet av biologisk mångfald, nyttan för hela ekosystemet samt bevarandet av landskap och miljöer för växter och djur. Samtidigt vill EU-kommissionen att länderna villkorar alla direktstöd, såsom gårdsstödet, med att de verkligen uppfyller krav på miljö- och klimatnytta. Ord som återkommer igen och igen i förslaget.

Men bilden av den föreslagna politiken är lika splittrad som kartan över Lindängets många små beten. För EU-kommissionen drar också ned på tio procent av stödet till landsbygdsprogrammet . Det riskerar att gå ut över miljöstöden till bland annat betesdrift.

Här har dock svenska politiker chansen att gripa in och åter fylla på landsbygdsprogrammet genom att överföra totalt 30 procent av medlen från direktstöden. Hälften av dessa 30 procent måste i så fall riktas direkt till miljö- och klimatnytta.

FAKTA: Från större gårdar till mindre

Kommissionen vill särskilt stödja mindre och medelstora gårdar och föreslår därför att:

– Ett takbelopp för direktstöden sätts vid 100 000 euro. Kostnader för arbetskraft får dock dras av.

– Över nivån 60 000 euro trappas stöden ned enligt följande:

60 -75 000 euro avdrag 25 procent.

75 – 90 000 euro avdrag 50 procent.

90 – 100 000 euro avdrag 75 procent.

Över 100 000 euro avdrag 100 procent.

– Mindre och medelstora företag får dessutom ett högre stödbelopp per hektar. Hur mycket högre och upp till hur många hektar får länderna definiera.

Det gamla uttrycket ”ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen” passar dock väl in på Lindänget Mjölk. För med sina många mjölkdjur påverkas Lindänget av en annan nyhet i EU-kommissionens förslag: att länderna obligatoriskt ska trappa ner direktstöden över 60 000 euro, efter att avdrag gjorts för arbetskraft.

– Det blir en ganska komplicerad ekvation. I slutändan blir det samma pengar man omfördelar, konstaterar Peter.

Det blir en tuff prioritering, för i EU:s utjämning av direktstöden mellan länderna förlorar Sverige dessutom fyra procent av direktstöden. Peter Paulssons tips är att svenska politiker prioriterar miljö- och klimatåtgärder.

– Det är ju populärt och ligger i tiden. Men frågan är vilka metoder som prioriteras, om pengarna läggs på betesmarksstöd eller kanske koncentreras till ekologiskt. Det kan slå hur som helst.

Att direktstödet riskerar att dras ned ser han som ett mindre problem,

– Vi får helt enkelt dela upp företaget. Där sa ju Phil Hogan själv i en intervju att det är ett affärsbeslut som vare företag får ta.

LÄS MER: Cap-förslag ger snabb nedtrappning av direkstöden

Relaterade artiklar

Till toppen