Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 11 maj 2018

Miljöstöd tar smällen när EU-budgeten bantas

Jordbruksstöden minskar med fem procent i EU-förslaget till ny budget från 2021. Hårdast drabbas miljöstöden och övriga delar av landsbygdsprogrammet - trots att EU-kommissionen säger sig värna ett hållbart jordbruk och en levande landsbygd.

 Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär.
Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär. FOTO: Ann Lindén

Medlen för direktstöd ska inte skäras ned med mer än 3,9 procent i något enskilt medlemsland, lovade EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan i samband med att EU-kommissionen den 2 maj satte ramarna för budgeten för åren 2021–2027.

Det är framför allt direktstöden till små och medelstora gårdar som EU-kommissionen vill skydda från större besparingar.

Får fylla på med nationella medel

Landsbygdsprogrammet med miljöstöden ligger sämre till då Phil Hogan måste spara. Tio procent av EU-medlen försvinner i den så kallade andra pelaren med miljöstöden, avslöjade Phil Hogan och släppte i förtid denna nyhet ur Cap-reformen som han lägger fram den 1 juni. De länder som vill slippa spara på just landsbygdsprogrammet får i stället fylla på med egna medel.

Att dra ned på landsbygdsprogrammet, i Caps så kallade pelare 2, går helt på tvärs med den linje som Sverige länge fört i EU. Landbygdsminister Sven-Erik Bucht är ännu inte beredd att svara på frågan om den svenska regeringen är beredd att fylla på med nationella medel.

– Det är något vi får titta på, men det går inte helt i linje med regeringens syn om ett ökat relativt fokus på pelare 2.

Olika uppgifter

Hur stor besparing som EU-kommissionen faktiskt föreslår gällande Cap rådde det efter budgetpresentationen viss förvirring kring. Phil Hogan hävdade att neddragningen av Cap är 5 procent, jämfört med nuvarande budgetperiod. Från den beräkningen utesluter han dock britterna som lämnar EU nästa år.

Den Brysselbaserade tankesmedjan Farm Europe ifrågasatte siffran 5 procent och angav den till 10 procent, räknat i fasta priser.

LÄS MER: Minskat Cap kräver effektivare politik säger Bucht

Trots att Phil Hogan säger att neddragningen av direktstöden ska begränsas till maximalt 3,9 procent så kommer många större gårdar att råka ut för mycket större neddragningar. I ett läckt utkast till Cap-reform som spreds i medier i slutet av april tänker EU-kommissionen i juni föreslår ett takbelopp för direktstöden vid 60 000 euro och år.

Föreslagen utjämning av stöden

I Sverige skulle det innebära att cirka 2 000 gårdar hamnar över taket, enligt Jordbruksverkets beräkningar. Ett sådant tak har den svenska regeringen redan argumenterat emot vid möten i Bryssel.

Exakt vad en eventuell minskning av jordbruksbudgeten kommer att innebära för svenska bönder går inte att säga i dagsläget, enligt Sven-Erik Bucht (S).

Ytterligare ett kort i leken är en väntad föreslagen utjämning av stöden mellan EU-länderna, påpekar han. Regeringen kommer där att motsätta sig att en utjämning missgynnar Sverige.

LÄS OCKSÅ: Minskade stöd till större gårdar

LRF:s ordförande Palle Borgström tvekar inte om förslagets effekter.

– En besparing på 5 procent riskerar att jordbruksföretag i skogs- och mellanbygd slås ut. Det leder till en ännu större import av livsmedel med sämre djurskydd och större antibiotikaanvändning, säger Palle Borgström.

”Viktigt att Brexit hanteras rättvist mellan budgetområden”

Att skära ned just på Cap för att fylla Brexithålet är inte rimligt, betonar han.

– Vi har förståelse för att det är svårt att undvika effekter när ett stort land som Storbritannien lämnar EU. Men det är viktigt att Brexit hanteras rättvist mellan olika budgetområden. Jag uppmanar den svenska regeringen att på ett konstruktivt sätt ta ansvar för en rimlig EU-budget och att arbeta för att återflödet från EU:s budget till Sverige förstärks, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Mjölkbonden: ”Varför ska de effektiva företagen missgynnas?”PREMIUM: Svenska gårdar riskerar miljoner om EU skär ned stöden

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen