Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 3 maj 2018

Nedskärningar i Cap kan slå hårt mot miljöstöden

Den föreslagna bantningen av EUs jordbruksbudget, slår allra hårdast mot landsbygdsprogrammet med miljöstöden. Och där vill EU-kommissionen att EU-länderna själva ska satsa mer egna pengar.

 Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär.
Phil Hogan, EU:s jordbrukskommissionär. FOTO: URBAN BRADHE

Det är framför allt budgeten för lantbrukarnas direktstöd, såsom exempelvis gårdsstödet, som EU-kommissionen vill slå vakt om för att klara hårda besparingsting efter Brexit.

Medlen för direktstöden ska inte skäras ned med mer än 3,9 procent i något enskilt medlemsland, lovade EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan vid en presskonferens i går, onsdag.

Skära med 10 procent

EU-finansieringen av landsbygdsprogrammet, med bland annat miljöstöden, vill EU-kommissionen däremot skära ned med tio procent, avslöjade Hogan och släppte därmed en liten nyhet inför presentationen av Cap-reformen som planeras ske 1 juni. Där är alltså bland annat miljöstöden som ”offras” trots att EU-kommissionen hävdar att budgeten rakt igenom främjar klimat, miljö och hållbarhet.

För att kompensera det hårdare drabbade landsbygdsprogrammet vill EU-kommissionen istället låta länderna själva gå in med större medfinansiering än idag.

Svår jämförelse

Exakt hur hårt EU-kommissionens igår framlagda förslag till långtidsbudget för åren 2021-2027 slår mot jordbruket visade sig genast vara ganska komplicerat att sätta exakta siffror på. Skälet är bland annat britternas utträde, som försvårar jämförelser med den nuvarande budgeten.

Att Cap-budgeten minskar med fem procent löd beskedet i går från EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Betala mer

För att komma fram till den siffran 5 procent uteslöt han helt och hållet britterna ut beräkningen och räknade enbart på de 27 övriga EU-länderna.

När nyhetsbrevet Agra Europe beräknar minskningen av Cap-budgeten, så hamnar den faktiska nedskärningen dock på närmare tio procent, beräknat i fasta priser.

Om en sådan nedskärning ska kunna undvikas måste EU-länderna vara beredda att betala mer till EU, och inte bara till jordbruket utan till de ökade stora satsningar på säkerhet och bevakning av EUs yttre gräns som kommissionen vill göra.

Föreslaget takbelopp

Trots att Phil Hogan säger sig vilja skona budgeten för direktstöden så kommer neddragningarna här att bli kännbara för de något större företagen. I ett läckt utkast till Cap-reform som spreds i medier förra veckan föreslår EU-kommissionen ett takbelopp vid 60 000 euro och år. I Sverige skulle det innebära att cirka 2 000 gårdar hamnar över taket.

Skillnader i budget

Så här skiljer siffrorna i det nya budgetförslaget jämfört med dagens budget, utan anpassning till inflation:

Budgetförslag för 2021–2027: Total EU-budget på 1 135 miljarder euro, varav 365 miljarder går till till jordbrukspolitiken, Cap. Caps andel är cirka 32 procent.

Dagens budget 2014–2020: Total EU-budget 1 087 miljarder euro varav cirka 408,3 miljarder går till jordbrukspolitiken. Caps andel är cirka 38 procent.

LÄS MER: EU drar ned på jordbruksstöden

Relaterade artiklar

CORONAVIRUSET
Så tacklar EU-länderna coronapandemin
lantbruk

Så tacklar EU-länderna coronapandemin

Coronaviruset hotar vårbruk och trädgårdsskörd inom hela EU. Här är ett axplock ur nyhetsflödet om mobiliseringen under pandemin.

Till toppen