Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 5 juni 2019

Ny handlingsplan för hur Sverige ska producera mer mat

Någon gång efter sommaren planerar regeringen att lägga fram en ny handlingsplan för hur målen i livsmedelsstrategin ska nås. Fokus ligger på klimat och innovation, enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 Jennie Nilsson aviserar en ny handlingsplan för hur livsmedelsstrategin ska bli verkstad,
Jennie Nilsson aviserar en ny handlingsplan för hur livsmedelsstrategin ska bli verkstad, FOTO: Stefan Lindblom

Nu före midsommar, 19 juni, kommer olika myndigheter att presentera sina förslag till åtgärder inför regeringens kommande ”handlingsplan 2”.för hur livsmedelsstrategin ska kunna bli verkstad. Det sker nästan på tvåårsdagen av riksdagens historiska beslut om att svensk livsmedelsproduktion ska öka.

Ligger i tiden

Det står klart att den nya handlingsplanen kommer att ha fokus på klimat och innovation, vilket Jennie Nilsson betonar ligger i tiden.

– Det handlar om hur man får fram nya klimatanpassade produkter, men också hur innovation kan kopplas till effektivare produktion, avslöjar Jennie Nilsson efter att i två dagar ha diskuterat liknande teman med EUs övriga ministrar vid ett informellt jordbruksråd i Bukarest.

Forskning och bioekonomi

Rumänien som snart avslutar sitt halvårslånga EU-ordförandeskap hade valt ”bioekonomi och forskning inom jordbruket” som tema för mötet.

Miljö och klimat är också viktigt i den ”gröna arkitektur” som ska bära upp den kommande reformen av jordbrukspolitiken Cap, enligt EU-kommissionens förslag.

Motstånd mot nedskärningar

Sverige är ett av de länder som driver på i denna riktning. Vid diskussionerna i Bukarest blev det åter tydligt att flera länder i första hand vill värna jordbruksstöden från föreslagna nedskärningar till följd av Brexit. Och att de i andra hand vill de se nya satsningar på klimat och innovation inom Caps ram. Sverige som riskerar en rejält höjd EU-medlemsavgift vid budgetförhandlingarna i höst, vill dock dra ned på Cap-utgifterna.

– Många länder är positiva till forskning och högre klimatambitioner men menar att det bygger på att det kommer nya pengar till Cap. Ur svenskt perspektiv är det både önskvärt och nödvändigt att pengarna används effektivare, konstaterar Jennie Nilsson.

Inget Cap-beslut i juni

Förhandlingarna om Cap har gjort framsteg under det rumänska ordförandeskapet. Jennie Nilsson bedömer dock att det finns en hel del kvar att göra på teknisk nivå innan beslut kan tas. Det mesta talar för att Cap-reformen blir åtminstone ett år försenad.

Enligt Jennie Nilsson är förhoppningen att Rumänien vid sitt sista jordbruksråd 18 juni, ska kunna ena länderna kring en framstegsrapport kring Cap-reformen. Denna kommer att utgöra underlag för Finland som 1 juli tar över EU-ordförandeskapet.

Läs mer: LRF ska väcka till insikt om vikande självförsörjning

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen