Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 12 oktober 2017

Nytt beslutsdatum satt för glyfosat

Vid ett extrainkallat Brysselmöte, 25 oktober, får EU-länderna en kanske sista chans att rösta i frågan om växtskyddsmedlet glyfosat ska få användas inom EU ytterligare tio år, så som EU-kommissionen föreslår.

 Kommer glyfosat även fortsättningsvis att få spridas, det är frågan.
Kommer glyfosat även fortsättningsvis att få spridas, det är frågan. FOTO: Per Emgardsson

Vid förra veckans ordinarie möte i EUs kommitté för växtskydd, djur, livsmedel och foder var oenigheten bland länderna fortfarande så stor att någon kvalificerad majoritet för eller emot inte kunde nås.

Tiden knapp

Ett dussintal länder, däribland Sverige lutade åt att rösta ja, enligt rapporter från mötet. Något fler hade inte bestämt sig, och fyra var beredda att rösta emot förslaget, visade en så kallad indikativ omröstning.

Tiden för EU att ta ställning är nu ytterst knapp. Tillståndet för världens mest använda växtskyddsmedel löper ut 15 december. Inför 25 oktober sätter EU-kommissionen press på länderna att visa sina kort.

Möte inom kort

De folkrika och röststarka länderna Storbritannien och Tyskland har ännu inte satt ned foten. Frankrike och Italien avvisade det nuvarande förslaget, vilket innebär att nej-sidan stärktes. Italien har tidigare tillhört de länder som vacklat, medan Storbritannien alltid brukat tillhöra de säkra ja-röstarna.

Eftersom tiden håller på att rinna ut har kommissionen fått lägga över glyfosat-omröstningen på en annan kommitté, än den som vanligen hanterar sådana frågor, men som sammanträder 25 oktober.

Farligheten diskuteras

Samtidigt fortsätter diskussionen om växtskyddsmedlet som i en WHO-rapport från 2015 påståtts vara cancerframkallande. Vid en debatt i EU-parlamentet bidrog den Europeiska Livsmedelsmyndigheten EFSA med mer och nyanserad information. Glyfosat är inte cancerframkallande, upprepade talespersoner för EFSA, vilket ligger i linje med myndighetens tidigare vetenskapliga slutsats.

Vid gårdagens utfrågning betonade EFSA dock att medlet ändå kan vara skadligt och därför bör användas med försiktighet.

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen