Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 14 juni 2018

Regeringen gasar på med livsmedelsstrategin

Regeringen tar nästa steg för att den svenska matproduktionen ska öka. Jordbruksverket och Tillväxtverket får i uppdrag att tillsammans ta fram konkreta förslag.

 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). FOTO: Ann Lindén

– Vi har en bransch som är igång så att det bara stänker om det. Med en, förlåt uttrycket, jädra aktivitet runt om i landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i en kommentar till Land Lantbruk.

Förbättra förutsättningar

20 juni 2017 antog riksdagen Sveriges första nationella livsmedelsstrategi med det övergripande målet att öka livsmedelsproduktionen genom att stärka konkurrenskraften och förbättra de långsiktiga förutsättningarna för hela livsmedelskedjan.

– Jag är jätteinriktad på att livsmedelsproduktionen ska öka, och vi har redan en plan fram till 2020 med 40 åtgärder och en satsning på en miljard. Men vi måste hela tiden vara beredda att ta nästa steg med skarpa förslag konstaterar Sven-Erik Bucht.

Skarpa förslag

Av den anledningen ger regeringen nu uppdraget till myndigheterna att ta fram skarpa förslag utifrån målen i regeringens proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige”. Dessa ska sedan mynna ut i en handlingsplan.

Läs mer: 25 nya exportmarknader för svenska livsmedel

Sven-Erik Bucht vill inte svara på frågan om vilka skarpa förslag från myndigheterna han helst önskar för att stimulera den inhemska livsmedelsproduktionen.

– Jag vill inte som statsråd säga att det här eller det här ska göras. Det här är myndigheterna som tillsammans med branschen nu ska tänka till om de nästa stegen som vi ska göra på områden som export, innovation och ny teknik inom hela livsmedelskedjan.

Dialog med näringslivet

Jordbruksverket och Tillväxtverket ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet, samt Formas, Vinnova och andra berörda myndigheter. Dessutom ska arbetet ske i dialog med näringsliv och andra aktörer i livsmedelskedjan.

Tillväxtverket ansvarar för att samordna rapporteringen och en första gemensam delrapport ska lämnas senast den 27 mars 2019. En slutredovisning senast den 19 juni 2019.

Läs mer: Stark produktivitet för svenskt jordbruk

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen