Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 11 december 2017

Regeringen satsar 27 miljoner på livsmedelsexport

Den svenska regeringen satsar ytterligare 27 miljoner på att stärka exporten av svenskt livsmedel.

Satsningen ska bland annat göra det lättare för små och medelstora företag att exportera till utländska marknader.

FOTO: Mostphotos

En historisk satsning – så benämner regeringen sin nya satsning på svenskt livsmedelsexport.

Totalt 48 miljoner

Tidigare har man avsatt 21 miljoner och nu tillför man ytterligare 27 miljoner därmed satsas totalt 48 miljoner kronor 2018 på stärkt livsmedelsexport.

Läs mer: Nytt åtgärdspaket för ökad konkurrenskraft

– Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

”Ett steg i rätt riktning”

LRF:s ordförande Palle Borgström välkomnar regeringens initiativ även om han saknar satsningar på sänkta skatter och förenklade regler.

– Det här är ett steg i rätt riktning. Svensk livsmedelskvalitet står sig mycket väl i ett internationellt perspektiv. För att svenska landsbygdsföretag ska kunna konkurrera internationellt måste vi dock först få konkurrenskraftiga villkor i form av skatter och avgifter. Minst lika viktigt för att livsmedelsstrategin kan förverkligas är att våra myndigheter ges ett tillväxtuppdrag. Regelkrånglet för våra företag måste minska, säger han i ett pressmeddelande.

Satsa på USA, Japan och på ekologiskt

Pengarna som man satsar ska gå till fem åtgärder för att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag.

Bland annat kommer man att tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader som USA, Japan och Singapore och satsa på att ta fram ett program för export av ekologiska livsmedel.

Man ska också låta Livsmedelsverket och Jordbruksverket finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Något som tidigare finansierats av företagen själva.

Läs mer: Ekobonden som vill bli exportör

Här är åtgärderna regeringen satsar på:

Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.

Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.

Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor

Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.

Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Källa: Regeringen.se

Läs mer: Svensk export gynnas av nytt avtal

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen