Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 6 september 2019

Regeringens förslag: Pengar till bin och eltraktorer

Stöd till elektrifierade arbetsmaskiner som exempelvis traktorer och åtgärder för att gynna pollinerande insekter är ett par av förslagen i miljö- och klimatsatsningen i regeringens höstbudget.

 Regeringen vill gynna humlor och andra pollinerande insekter.
Regeringen vill gynna humlor och andra pollinerande insekter. FOTO: Gunilla Ander

– Ett planetpaket för framtiden, sade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) när han tillsammans med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterade förslagen i Stockholm på fredagsförmiddagen.

För att stötta industrins omställning till fossilfrihet föreslår regeringen en ytterligare förstärkning av det så kallade Industriklivet jämfört med 2019. Det innebär en fördubbling av anslaget jämfört med 2018, från 300 miljoner kronor 2018 till 600 miljoner kronor 2020.

El mot utsläpp

På transportområdet är elektrifiering en viktig del i arbetet för att ställa om fordonsflottan och kunna sänka utsläppen, anser regeringen.

I det sammanhanget föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Premien ska enligt förslaget slås samman med den tidigare elbusspremien. Det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier ska förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

LÄS MER: Landsbygdsministern: ”Sverige ska inte konkurrera med lägsta pris”

 Stöd till elektrifierade arbetsmaskiner som exempelvis traktorer är ett av förslagen i miljö- och klimatsatsningen i regeringens höstbudget.
Stöd till elektrifierade arbetsmaskiner som exempelvis traktorer är ett av förslagen i miljö- och klimatsatsningen i regeringens höstbudget. FOTO: Kurt Hansson

Alla ska bidra

”Det är viktigt att alla branscher är delaktiga och bidrar till den svenska klimatomställningen. Genom att ge ett stöd till elektrifierade arbetsmaskiner, bland annat inom jordbruket, hjälper vi hela samhället att ställa om till fossilfrihet och en klimatsmart framtid”, säger Isabella Lövin i en kommentar.

Pengar till bin och humlor

På området ekosystemtjänster är ett av förslagen totalt 70 miljoner kronor per år under perioden 2020-2022 för åtgärder som ska gynna pollinerande insekter. Det paketet består av två delar: 20 miljoner kronor till att stärka arbetet med pollinerande insekter i miljöövervakning samt 50 miljoner kronor till anslaget Åtgärder för värdefull natur.

Regeringen säger sig vidare vilja öka takten i arbetet med att nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen och föreslår att 240 miljoner kronor ska användas bland annat för insatser mot övergödning 2020.

LÄS MER: 191 miljoner i regeringens bondepaket

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen