Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 4 april

Senarelägg Cap-reformen kräver EU-parlamentet

Det är dags att officiellt senarelägga starten på nästa jordbruksreform till januari 2022. Det kräver EU-parlamentet som vill ge medlemsländerna ytterligare ett år att implementera de nya regelverken.

 EU-parlamentet vill senarelägga nästa jordbruksreform till januari 2022.
EU-parlamentet vill senarelägga nästa jordbruksreform till januari 2022. FOTO: Ann Lind n

Att länderna behöver få mer tid var ett krav som lyftes redan då jordbruksministrarna möttes i mars. Det finns behov av övergångsregler och en plan B, ansåg landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Men kravet om senareläggning fick då kalla handen av EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Tydligt krav om mer tid

Nu ger EU-parlamentet en ännu tydligare signal om att tidsplanen för Cap för åren 2021-2027, är helt orealistisk. Det är dags att redan nu erkänna att målet spricker och ge länderna andrum, kräver EU-parlamentets jordbruksutskott.

På tisdagen tog utskottet ett försenat delbeslut om Cap-förslaget. Men det är tidigast i juli, efter valet till EU-parlamentet, som de nyvalda ledamöterna kan rösta i frågan i plenum.

Väntan på EU-budgeten

Ett slutligt avgörande om Cap måste vänta in EUs långtidsbudget som beslutas först närmare årets slut. Då är det bara drygt ett år kvar till Cap borde träda i kraft. Och under den knappa tiden ska länderna alltså sjösätta sina egna Cap-planer som anpassar reglerna efter nationella förutsättningar. Men först efter att EU-kommissionen har givit sitt godkännande till varje lands plan.

I avvaktan på besked om hur mycket pengar till jordbruk det blir i budgeten och på det övergripande nya regelverket släpar även länderna efter i detta arbete. En ohållbar tidtabell stryker parlamentarikerna under.

Jobbet inte färdigt

– Länderna har ju inte gjort färdigt jobbet än, och behöver mer tid, konstaterar Fredrick Federley, C, som är suppleant i EU-parlamentets jordbruksutskott.

Som väntat beslutade parlamentets jordbruksutskott på tisdagen att kräva ganska omfattande förändringar av Phil Hogans Cap-förslag. Ett viktigt tillägg är att minst 20 procent av medlen i lantbrukarnas direktstöd ska öronmärkas för de helt nya frivilliga ettåriga miljöersättningarna, så kallade ”eco-schemes”.

Pengar till djurvälfärd

Att dessa åtaganden även ska kunna omfatta åtgärder för djurvälfärd, utöver åtgärder miljö-och klimat, är ytterligare ett tillägg från parlamentet som går Sveriges väg.

– När Sverige under alliansregeringen försökte införa en djurvälfärdspeng så fick vi backning på det från kommissionen. Nu öppnar parlamentet för att man ska kunna ge den typen av ersättningar.

Sista chansen för ministrarna

Jordbruksministrarnas sista chans att komma till skott med ett Cap-beslut detta halvår är vid rådsmötet 16 – 17 april. Därefter bromsas EUs arbete upp av valkampanjen inför valet till EU-parlamentet 26 maj.

LÄS MER: Jennie Nilsson efterlyser en plan BLÄS MER: Nilsson spår lång infasning av nya Cap

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen