Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Politik 17 december 2019

Utspel om mer ekologiskt från nye jordbrukskommissionären

EU ska göra mer för att öka produktionen av ekologiska livsmedel. Det lovade EU:s nye jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski då han på måndagen gjorde debut vid ministrarnas rådsmöte i Bryssel.

 Jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski.
Jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski. FOTO: Jennifer Jacquemart/EU

Redan under sin tid som EU-parlamentariker drev polacken Wojciechowski frågor som rör ekologisk produktion. Den 1 december blev han en av EU:s högsta ansvarige för jordbruket. Något som sammanfaller med att just ekologiskt lyfts fram i EU-kommissionens nya gröna giv.

Enligt den gröna given, som i förra veckans presenterades av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, ska lantbruket gå i spetsen för klimat- och miljöarbetet, med målet om ett klimatneutralt Europa 2050.

40 procent klimatnytta i Cap

Att 40 procent av de framtida EU-stöden ska vara kopplade till just klimatnytta fanns redan med i det förslag om reformering av jordbrukspolitiken, Cap, som åter diskuterades vid måndagens rådsmöte.

Vid en bordsrunda tog många ministrar tillfället att skicka med budskapet att större miljöåtaganden behöver matchas av motsvarande ersättningar ur Cap-budgeten.

Kompensation till bönder

– Vi välkomnar miljö- och klimatambitionen. Men jordbrukarna kan bara följa den vägen om man ger tillräckligt med kompensation, påpekade Italiens jordbruksminister Teresa Bellanova.

I det aktuella budgetförslag som lades fram av den förra EU-kommissionen dras Cap-budgeten tvärt om ned med 5 procent under åren 2021-2027. Så mycket som 15 procent av EU-medlen dras dessutom bort från Caps andra pelare som rymmer just miljöersättningar, inklusive de ekologiska.

Ökad press på länder att betala

I och med att den förra EU-kommissionen samtidigt öronmärkte fler åtgärder för miljön i den andra pelaren, så ökas pressen på medlemsländerna att själva gå in och betala mer i medfinansiering. Detta har inte uppskattats av länder som hittills satsat relativt lite på miljö i Cap.

Janusz Wojciechowski tänker inte riva upp denna konstruktion, eller på annat sätt ändra Cap-förslaget löd det viktiga besked han under mötet gav ministrarna.

Vill försvara starkt Cap

Däremot höll han med om att lantbrukarna inte ska lämnas ensamma med finansieringen av större miljöåtaganden. Den gröna given innebär en enorm utmaning för hela EU-jordbruket., konstaterade han.

– Jag ska kämpa för en stark jordbruksbudget, vilket behövs om jordbrukare ska kunna bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen i den gröna given

Detta uttalande tolkade flera ministrar vid mötet som att kommissionären försvarar en Cap-budget som är oförändrad jämfört med i dag.

Budgetbeslut nästa år

Det är dock EU-ländernas regeringar som under nästa år kommer att avgöra storleken på EU-budgeten och även Caps andel.

Sverige tillhör den mindre falang av EU-länderna som förespråkar en minskad Cap-budget och att pengarna i högre grad öronmärks för just miljö- och klimatåtgärder.

Vid rådsmötet representerades Sverige denna gång av Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Sverige vill effektivisera

I en kommentar till Land Lantbruk påpekar Callenberg att budgetdiskussionen egentligen inte hör hemma på ett jordbruksråd, trots att många länders jordbruksministrar gjorde just kopplingen mellan Cap-åtgärder och dess EU-finansiering.

– Jag ser det snarare som min uppgift att se hur vi skulle kunna effektivisera. Hur vi kan jobba bättre med de pengar vi har för att höja klimat- och miljöambitionerna, säger Per Callenberg.

Lättnad över att Cap-förslaget inte ändras

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har flera gånger under hösten uttalat förhoppningen att den nya jordbrukskommissionären inte ändrar i det liggande Cap-förslaget, med tanke på risken för ytterligare förseningar av reformbeslutet.

I januari 2022 är nu satt som tidigast startdatum. Beskedet på måndagen att förslaget ligger fast, kom därför som en lättnad för många, inklusive lantbrukarnas organisationer inom EU. Det är för sent att ändra nu, löd Wojciechowskis, egen förklaring.

– Jag uppfattar Wojciechowski som en konstruktiv kommissionär, kommenterade Per Callenberg beskedet att inga delar av reformförslaget riv upp.

LÄS MER: EU:s gröna giv ska minska kemikalier inom jordbruket.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen