Positivt första halvår för Setra

Träindustriföretaget Setra redovisar för första halvåret 2017 ett rörelseresultat på 90 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor bättre än motsvarande period förra året.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

– Vi har kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Under våren har det varit störningar på fraktmarknaden och arbetskonflikt i Göteborgs hamn som har påverkat leveranser och resultat negativt.

– Med tanke på den problematiska fraktsituationen med brist på containrar är resultatet för första halvåret acceptabelt, säger Hannele Arvonen.

Positiv utveckling

Setra ser en fortsatt god efterfrågan hos sina kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt.

I januari 2017 slutfördes transaktionen avseende försäljning av Setras sågverk i Vimmerby. I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt även dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo, vilka båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

LÄS MER: Setra vill sälja sågverket i Vimmerby