Potatisbonde vinner ny strid mot Eskilstuna kommun

En lantbrukare i Eskilstuna kommun ska få 48,5 miljoner i ersättning för att kommunen hindrat hans markanvändning. Det har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast under tisdagen.

Eskilstuna kommun har beslutat att en lantbrukare i kommunen inte får använda växtskyddsmedel på sin potatisodling. Ett beslut som innebär att han har rätt till ersättning från kommunen, enligt Mark- och miljööverdomstolen.
Eskilstuna kommun har beslutat att en lantbrukare i kommunen inte får använda växtskyddsmedel på sin potatisodling. Ett beslut som innebär att han har rätt till ersättning från kommunen, enligt Mark- och miljööverdomstolen. FOTO: IBL BILDBYRÅN

Åter igen har domstol slagit fast att Eskilstuna kommun ska betala 48,5 miljoner kronor till en lantbrukare i Sörmland. Beslutet fattades av Mark- och miljööverdomstolen under tisdagen, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.

Klassad som vattenskyddsområde

Rättstvisten, som Land Lantbruk tidigare rapporterat om, gäller en potatisodling på 48 hektar på lantbrukarens ägor utanför Eskilstuna. 2014 klassade kommunen lantbrukarens mark som vattenskyddsområde och förbjöd därmed honom att använda växtskyddsmedel på sina odlingar. Förbudet fick följden att han inte kunde fortsätta att odla potatis på sin mark.

Domstolen slår fast att kommunens beslut 2014 påtaglig försvårat användningen av marken och att de därmed ska ersätta lantbrukaren.

Rätt två gånger i mark- och miljödomstolen

I maj 2016 fick lantbrukaren rätt i mark- och miljödomstolen som redan då konstaterade att han har rätt till ersättning för förlorade inkomster från kommunen. Det första domslutet blev man dock tvungen att ta om då man efter att domen fallit konstaterade att de dömande ledamöternas förordnande hade gått ut.

När man gjorde om hela domstolsprocessen kom man fram till samma utfall.

”Oklara regler om ersättning”

Bakgrunden till att Eskilstuna kommun inte vill betala ersättningen ligger i att de vill skydda den vattentäkt som finns i området. Vilket är anledningen till att de överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

– Det är nästan 90.000 Eskiltunabor som är beroende av den här vattentäkten, och det är ett stort skäl till att vi är angelägna om att den hålls ren, sa Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun, till SVT Nyheter Sörmland i juli 2016.

Hon poängterade då också att det behövs tydligare regler kring vad som gäller angående ersättning.

– Det är fortfarande väldigt oklara regler kring vad som egentligen gäller med ersättning, så den här domen kan bli avgörande för resterande kommuner i Sverige som har samma problem eftersom det är många som vill skydda sina vattenområden, sa Kristina Birath till SVT Nyheter Sörmland.

Överklagan till Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen har dock inte hörsammat kommunens motivering utan går på tidigare instans bedömning och kommunen döms igen att betala 48,5 miljoner kronor samt rättegångskostnader till lantbrukaren.

Land Lantbruk har varit i kontakt med lantbrukaren som avböjt att kommentera utfallet i dagsläget. Sista dag att överklaga domen till Högsta domstolen är den 6 november.

LÄS MER: Potatisodlare vann miljonstrid mot kommunen – igen