Potatisodlaren vinner mot Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har beslutat att inte överklaga ärendet som gäller ersättning på 48,5 miljoner kronor till en lantbrukare för att de hindrat hans markanvändning. Därmed går lantbrukaren segrande ur en mångårig tvist om rätten till sin mark.

Efter fyra år avgörs fallet om markanvändning mellan Eskilstuna kommun och en lantbrukare i Sörmland.
Efter fyra år avgörs fallet om markanvändning mellan Eskilstuna kommun och en lantbrukare i Sörmland. FOTO: ISTOCK

Efter fyra år kan potatisodlaren i Sörmland andas ut. Han får rätt mot Eskilstuna kommun och kommer få 48,5 miljoner kronor i ersättning för förlorade inkomster.

Kommunen bedömer helt enkel att möjligheterna att vinna målet i Högsta Domstolen är mycket små och kommer därför inte att överklaga.

Pågått sedan 2014

Det var 2014 som kommunen klassade lantbrukarens mark som vattenskyddsområde och förbjöd honom att använda växtskyddsmedel på sina odlingar. Förbudet fick följden att han inte kunde fortsätta att odla potatis på sin mark.

I maj 2016 fick lantbrukaren rätt i mark- och miljödomstolen som konstaterade att han har rätt till ersättning för förlorade inkomster från kommunen. Något som kommunen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.

Den högre instansen kom i oktober i år fram till samma beslut som mark- och miljödomstolen, att kommunen ska ersätta lantbrukaren. Kommunen hade fram till i dag på sig att överklaga domen till Högsta domstolen, vilket de alltså avstår från.

LÄS MER: Potatisbonde vinner ny strid mot Eskilstuna kommun

Ser vattentäkten som skyddsvärd

Kommunens motiv att driva frågan ligger i att de ser den vattentäckt som finns i närheten som viktig för kommunen då den försörjer cirka 85 000 personer med dricksvatten.

– Det här handlar om att inte äventyra eskilstunabornas tillgång på dricksvatten. Vårt problem är att det inte finns något annat alternativ än Hyndevads vattentäkt, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Land Lantbruk söker lantbrukaren för en kommentar.

LÄS MER: Potatisodlare vann miljonstrid mot kommunen – igen