Prisuppgången gick skogsägarna förbi

Skogsägarna behöver fundera över den politiska utvecklingen både i EU och Sverige. Men även vad man kan göra för att bättre hänga med i prisuppgångar på förädlade skogsprodukter, skriver Knut Persson.

Det är anmärkningsvärt att skogsägarna nästan helt har missat prisuppgången på förädlade produkter, skriver Knut Persson.
Det är anmärkningsvärt att skogsägarna nästan helt har missat prisuppgången på förädlade produkter, skriver Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Den extrema prisuppgången på sågade trävaror har nu nått sin topp och prisfallet har inletts. Frågan är vad det betyder för skogsägarna som till mycket liten del fått ta del av prisuppgången.

Det är mycket man kan kalla historiskt i det senaste årets händelser i sågverksindustrin. Vi hämtar uppgifterna från Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. Exportpriserna på sågade trävaror har fördubblats. Sågverkens vinster är spektakulära, i de mest effektiva är en tredjedel av försäljningspriset vinst. Skillnaden mellan trävarupriser och timmerpriser har aldrig varit större, skogsägarna har alltså till mycket liten del fått vara med i prisuppgången.

Att en fördubbling av priserna inte kan vara långvarig har alla insett, frågan är när kommer nedgången och hur stor blir den? Svaret på den första frågan har vi fått, nedgången börjar nu. USA-marknaden har kollapsat, sedan maj har priset på en viktig produkt sjunkit från fantasipriset 1 700 dollar till omkring 500 dollar.

På den andra frågan hur stor prisnedgången kommer att bli finns ännu inget svar. Men analytikerna verkar ha ganska välgrundade förhoppningar om att prisnedgången planar ut på en nivå som ligger högre än när prisuppgången startade.

Priset på massa var svagt under 2020, men har sedan dess ökat och är nu högre än under högkonjunkturen 2018 och 2019. Även här är det svårt att veta vad som kommer att hända, men någon kraftig prisnedgång verkar inte vara i sikte.

För skogsägarna är det naturligtvis bra att skogsindustrin går bra. Men det är minst sagt anmärkningsvärt att man nästan helt har missat den historiska prisuppgången. Förklaringen är att tillgången på sågtimmer och massaved varit god under hela den här perioden. Trots att sågverken ökat produktionen har de inte haft svårt att köpa timmer.

De kooperativt ägda företagen kommer att betala ut mer pengar genom sina vinstdelningssystem. Men totalbilden är ändå att en historisk bra period nästan helt gått skogsägarna förbi.

Skogsägarna har mycket att fundera över det närmaste året. Mest spektakulärt är den politiska utvecklingen med ny politik både i EU och Sverige. Men även vad man kan göra för att bättre hänga med i prisuppgångar på de förädlade skogsprodukterna.

LÄS MER: ”Håller det på att byggas upp en skogsmarksbubbla?”

LÄS MER: Extrem uppgång bäddar för höjda timmerpriser