Professorn bakom grön bensin: ”Ville förändra världen”

Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet, mannen bakom forskningen som lett fram till helt fossilfri grön bensin beskriver tekniken som helt disruptiv. Inom ett år kan första produktionsanläggningen vara igång, säger han.

Delar av anläggningen för produktion av grön bensin tillsammans med Jyri-Pekka Mikkola, professor.
Delar av anläggningen för produktion av grön bensin tillsammans med Jyri-Pekka Mikkola, professor. FOTO: PRIVAT

– För tio år sedan bestämde jag mig för att förändra världen, säger Jyri-Pekka Mikkola, professor vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet och ledare av utvecklingen av den katalysatorprocess som gör det möjligt att framställa bensin ur etanol, till Land Lantbruk.

Etanol och socker

Grunden för processen är vatten och socker. Det kan tillverkas ur jordbruksavfall, skogsrester eller annat avfall, som jäses till en alkohol, till exempel etanol. Det är i nästa steg, när den gröna bensinen ska framställas ur etanolen, som forskningsprojektet, som ingår i forskningsmiljön Bio4Energy, har resulterat i en process, med katalysatorer för framställning.

– Det är en helt disruptiv teknik eftersom den går att använda utifrån nästan vilken biomassa som helst, bara det finns socker. Det kan handla om sågspån, jordbruksavfall, matrester, skogrester eller vad som helst.

LÄS OCKSÅ: Så löstes mysteriet med grön bensin (Land Skogsbruk)

Projektet gick till så att han och hans medforskare höll till på ett hemligt ställe i Västerbottens skogar. De hade alla sina sedvanliga forskningsprojekt och vid sidan om det den gröna bensinen, där inget fick publiceras eftersom det måste hållas hemligt innan patenten blir godkända.

Två reaktorer

Med hjälp av två reaktorer så tillverkas, av etanol och vatten, grön bensin. Genom att modifiera processen går det även att ta fram diesel och flygbränsle.

– Det var krävande på flera sätt, både med tanke på att vi behövde hålla det så hemligt som möjligt, då spionerna är efter en direkt och komplexiteten är stor i att ta fram de nya katalysatormaterial som behövs.

LÄS OCKSÅ: Efter hemliga forskningen - nu lanseras grön bensin (Land Skogsbruk)

På frågan om vilken typ av råvaror som är mest intressanta, svarar han att "allt där det finns etanol", alltså agroetanolfabriker. I princip finns etanoljäsning i varje stad och by, säger han. Nyligen var han i Tyskland, där han mötte ett stort intresse.

– Det var ett megamöte med politiker och företag, massor av folk, inför att bli börsintroducerade på hösten på MGM-börsen och ihop med Stuttgart, i Tyskland.

- Det här är ju en lång resa. Vi måste bygga produktionsanläggningar och katalysatorfabriker. Vi vågar inte ange några tidsramar exakt när det finns volymer tillgängliga.

Blir det mest stor- eller småskaliga anläggningar?

- Vilket som. Man kan antingen bygga några jätteanläggningar eller jättemånga container, det senare är attraktivt eftersom man kan transportera anläggningen som en container.

Har ni märkt några problem i processen?

- Nej, tekniskt fungerar allting. Katalysatorerna måste regenereras inom en vecka, genom att man bränner bort soten på samma sätt som raffinaderier. Vi har haft piloter i ett halvt år igång och inte sett någon deaktivering av katalysatorerna.

- Och bränslet är till och med bättre än fossilt, eftersom vi uppfyller en del gränsvärden bättre. Vi ligger långt under gränsvärdena och lägre än traditionell bensin när det gäller förekomster av bensen.

När det gäller kostnader säger han att kalkylerna visar på att de kommer att ligga på ungefär samma nivå som dagens drivmedel.

Vad ser ni för potentiella marknader?

- Enbart i Sverige behövs det 15 miljarder liter bensin och diesel, lite förenklat. Vi kan ersätta allt, för att inte tala om marin trafik, med färjor och båtar i Östersjön som ännu kör med tung eldningsolja, som förbjuds 2020.

– De är ju enorma volymer, för att inte att tala om flygtrafiken, för att hänvisa till Hans Rosling. I sin sista föreläsning på Youtube sade han att 9 av 10 flygplan har funnits i väst, men i framtiden kommer 9 av 10 att finnas i Asien. Det är en explosion i flygresande som kräver hållbara drivmedel. Och trots vad ellobbyn säger kommer allt inte att kunna drivas med el.

Vad är potentialen inom exempelvis land- och skogsbruk?

- Den ligger i möjligheten till distribuerad tillverkning, alltså inte jättelika oljeraffinaderier, utan mindre anläggningar i mindre städer, byar eller aktiebolag, eller egna produktionsanläggningar och återvinningsprocesser

Vad händer nu?

– Det pågår fortsatt teknikutveckling. Vi har redan perfekta kopior av bensin, utan en enda fossil molekyl, men vi vill diversifiera råmaterialet som vi utgår från mer.

– Tanken är att börja sälja licenser. Vi kan inte ändra världen ensamma, utan det handlar om sådana som bygger anläggningar. Katalysatortillverkningen håller vi hemma, den kan vi inte outsourca. Vi hoppas bygga en stor katalysatorfabrik som kan leverera till andra anläggningar.

Samtidigt är det många som jagar efter tekniken.

– Jag har fått min dator och e-post hackad. Det är massor med problem, hela tiden. Jag vill inte spekulera i vem, men det finns länder i öster och länder i Mellanöstern som inte gillar den här typen av teknik.

När är ni i kommersiell drift?

- Vi har fått första patentet men allt är inte färdigt. Jag skulle tro att inom två år är vi i hyfsat stor produktion och inom ett år har vi någon form av anläggning i produktiv drift. Vi kan starta var som helst, och kommer inte att börja tillverka etanol eller annan typ av alkohol, antingen köper från världsmarknaden, eller om någon annan bygger produktionsanläggningar.

FAKTA: Bio4Energy

Bio4Energy är en forskningsmiljö som är initierad av regeringen och som utvecklar grön bensin utan fossila tillsatser. Projektet med att utveckla grön bensin har pågått i Västerbottens skogar under tio år.

Bensin, diesel och flygbränsle ska framställas av fossilfria råvaror, exempelvis skogsavfall, matrester eller energiskog. Processen är egenutvecklad och marknadsföring av bensinen sker med Eco-Oil.

Förhoppningen är att komma igång med produktion redan i år.

LÄS OCKSÅ: Bil körde tusen mil på grön bensin (Land Skogsbruk)