Regeringen ger pengar till hyggesfritt

Regeringen vill se mer hyggesfritt skogsbruk i de svenska skogarna. Därför får Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk i uppdrag att öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder och därmed också bli en förebild för andra skogsägare i landet.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen sköts genom plockhuggning och liknande metoder kan arters naturliga livsmiljöer bevaras, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

”Statliga skogsbruket ska vara en förebild”

Myndigheterna får också i uppdrag att utveckla sitt arbete med grön infrastruktur. Det handlar om att binda ihop livsmiljöer i naturen så att exempelvis hotade arter kan ta sig mellan olika platser i skogen där de trivs.

– Det statliga skogsbruket ska vara en förebild för övriga skogsbrukare i landet. Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket kan utveckla praktiska tillämpningar som kan komma till användning för hela det svenska skogsbruket, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

6,5 miljoner hektar

Regeringen har sedan tidigare satsat 12 miljoner kronor per år för metodutveckling och rådgivning kring hyggesfritt skogsbruk.

Statens fastighetsverk förvaltar 6,5 miljoner hektar mark. Den största delen är vidsträckta fjäll, myrar och fjällbjörkskogar längs fjällkedjan. Knappt 900 000 ha räknas som produktiv skogsmark. Fortifikationsverket förvaltar 370 000 hektar mark. Knappt 100 000 ha räknas som produktiv skogsmark som är tillgänglig.