Regeringen kontrar mot Trump - bjuder in klimatforskare

USA har under Donald Trump prioriterat ned forskning och förnekat klimatproblem. Svenska regeringen kontrar nu med att bjuda in klimatforskare från USA.

FOTO: IBL

USA har skurit hårt i klimatforskningen och gjort sig känt för klimatskeptiska utspel och en ambition att dra sig ur ingångna klimatavtal. Nu startar regeringen ett gästforskningsprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare och går därmed samma väg som Frankrike nyligen har gjort på initiativ av president Emmanuel Macron.

Prioriteras högt

Tillsammans med jobb och utbildning är klimatet av av de tre frågor som prioriteras högst just nu.

– Forskningen behövs för att kartlägga klimatförändringarnas påverkan på samhället, för att ta fram anpassningsåtgärder, för att hitta effektiva åtgärder för att minska utsläppen och för att ställa om till en fossilfri cirkulär ekonomi, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, på regeringens hemsida.

Tillsammans med Formas och Energimyndigheten ska Vetenskapsrådet utforma det nya programmet, som sträcker sig över minst tre år, med målet att bjuda in mellan tio och tjugo forskare. Satsningen ska genomföras med existerande forskningsmedel.

– Programmet kan stärka våra samarbeten med USA inom ett område som vi ser växer. Sverige har redan framstående forskning på området men genom programmet kan vi få ytterligare tillskott av fler mycket kompetenta forskare, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, på regeringens hemsida.

LÄS OCKSÅ: 440 miljoner till fossilfritt