Regeringen satsar 150 miljoner på äganderätten

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor årligen under 2020-2022 ska gå till Skogsstyrelsens insatser för att värna och stärka äganderätten till skog.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson och de övriga i regeringen föreslår 50 nya miljoner kronor per år under 2020-2022 för att värna och stärka äganderätten till skog.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson och de övriga i regeringen föreslår 50 nya miljoner kronor per år under 2020-2022 för att värna och stärka äganderätten till skog. FOTO: STEFAN LINDBLOM

Land Skogsbruk har tidigare skrivit om att det i budgetpropositionen för 2020 finns förslag från regeringen att satsa 90 miljoner på bekämpningen av granbarkborre, samt en förstärkning med 200 miljoner kronor så att Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan utöka arbetet med att skydda värdefull skog.

Ska öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter

Nu vill regeringen tillföra ytterligare 50 miljoner kronor årligen under 2020-2022, sammanlagt 150 miljoner, till Skogsstyrelsens insatser för formellt skydd för att värna och stärka äganderätten till skog.

Man anser att det finns ett behov av att öka förtroendet mellan skogsägare, myndigheter och andra berörda aktörer, samt att öka legitimiteten och förutsebarheten för den förda skogs- och naturvårdspolitiken.

Markägare ska kompenseras

– Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basindustrier och det är från regeringens håll därför prioriterat att Skogsstyrelsen och branschen ges förutsättningar för att bekämpa granbarkborren, och att markägare ska kunna få ekonomisk kompensation för inskränkningar i deras ägande- och brukanderätt i den utsträckning de har rätt till, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade även nyligen om utredningen ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”, som ska stärka äganderätten och säkerställa att markägare får den kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten som de har rätt till.

LÄS MER: 90 miljoner till bekämpningen av granbarkborre

LÄS MER: Regeringen vill satsa 200 miljoner på skydd av skog