Regeringen vill minska klyftan mellan stad och landsbygd

Regeringen vill satsa 1,5 miljarder för att minska klyftan mellan stad och landsbygd. Både LRF och Hela Sverige ska leva är positiva till den nya landsbygdspropositionen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). FOTO: ANN LINDÉN

Under 2019 och 2020 vill regeringen satsa 1,5 miljarder och därefter 400 miljoner kronor per år för att förverkliga förslag från landsbygdskommittén.

- Målen binds med riksdagen så att kommande regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden, sade statsminister Stefan Löfvén (S) under en presskonferens när landsbygdspropositionen presenterades i början av veckan.

Högst prioritet i miljardsatsningen har näringsliv och företagande samt innovation och kunskapsutveckling.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht betonade att riksdagen ska bindas vid ett antal mål för bland annat en livskraftig landsbygd, företagande och välfärd.

- Vi har kommit överens om höjt driftsstöd till landsbygdsbutikerna med upp till 70 miljoner kronor, samtidigt som vi kortar avståndskraven för butiker för att få stöd ned till tio kilometer till närmaste försäljningsställe. De 190 butiker som får stöd i dag utökas till 300, sade Sven-Erik Bucht under presskonferensen.

I den efterföljande frågestunden ombads regeringen svara på vad som är målet med själva landsbygdspropositionen.

- Det är att man ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela vårt land. Det handlar om att ta hand om sådant som skogen, livsmedelsförsörjningen, men också besöksnäring och då inte bara när besökarna kommer utan året runt, sade statsminister Stefan Löfvén.

Vägen mot den nya propositionen har inte varit smärtfri. I februari meddelade Centern att partiet hoppar av samarbetet med hänvisning till att den innehåller för lite konkreta åtgärder. Även Miljöpartiet är tveksamt trots att partiet ingår i regeringen och därmed formellt står bakom propositionen.

Såväl LRF som organisationen Hela Sverige ska leva är försiktigt positiva till propositionen.

- De övergripande ambitionerna och målsättningarna är bra. Vi är övertygade om att både landsbygd och stad måste utvecklas, säger Thomas Bertilsson, Enhetschef för äganderätt och näringspolitik på LRF.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva menar att det är bra att regeringen slår fast vikten av långsiktighet i landsbygdspolitiken.