Regeringen vill satsa 200 miljoner på skydd av skog

Regeringen förslår att 200 miljoner satsas på skydd av värdefull skog nästa år. Regeringens ambition är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar.

Regeringen vill även skjuta till 400 miljoner kronor för 2020 till skötsel av naturreservat och nationalparker.
Regeringen vill även skjuta till 400 miljoner kronor för 2020 till skötsel av naturreservat och nationalparker. FOTO: LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN

Det framkom i dag då regeringen presenterade sina miljösatsningar i budgetpropositionen.

Resurserna för skydd av värdefull natur ska säkras, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför föreslår regeringen en förstärkning med 200 miljoner kronor för 2020 så att Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan förstärka arbetet med att skydda värdefulla skogar.

– Regeringen vill att mer värdefull natur skyddas och att fler viktiga våtmarker ska återställas. Därför vill vi göra stora satsningar för skydd och skötsel av värdefull natur, säger Per Bolund, miljöpartistisk finansmarknads- och bostadsminister.

Pengar till naturreservat

Regeringen vill också skjuta till 400 miljoner kronor för 2020 till skötsel av naturreservat och nationalparker. Satsningen ska också stärka arbetet mot invasiva arter, att bevara hotade arter, viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker.

42 miljoner till länsstyrelserna

Regeringen föreslår även att länsstyrelsernas ska få 42 miljoner kronor för att stärka miljötillsynen.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

LÄS MER: 90 miljoner till bekämpningen av granbarkborre