Regeringen vill stärka svensk mjölkproduktion

Regeringen är mycket oroad över det kritiska läget i många svenska mjölkföretag och fast besluten att göra vad vi kan för att stärka svensk mjölkproduktion. Redan i februari samlade vi mjölkbranschen och samordnade arbetet med att ta fram en handlingsplan för mjölksektorn. Arbetet visade att det finns potential att stärka lönsamheten, både genom ökade intäkter och genom sänkta kostnader. Regeringen har också beslutat om en ram för så kallade lånegarantier som ska kunna underlätta för de företag som är väl fungerande men ändå befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge att överbrygga krisen. Förordningen för kreditgarantierna har prioriterats och är nu framtagen. Regeringen förväntas fatta beslut inom kort, så att förordningen kan träda i kraft i slutet av september.

Vi är väl medvetna om den hårt utsatta konkurrenssituation som det svenska jordbruket befinner sig i. Därför kommer regeringen att kompensera lantbruket fullt ut för energiskattehöjningen genom att höja koldioxidnedsättningen för diesel som förbrukas i jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner. Därutöver höjer vi nu nedsättningen till 1,70 kronor per liter, en investering om cirka 300 miljoner. Det innebär ytterligare 27 öre per liter utöver kompensationen vilket kommer att minska kostnaderna för det svenska lantbruket med 100 miljoner kronor per år och stärka konkurrenskraften.

Inom ramen för EU:s jordbrukspolitik har regeringen har även tagit beslut om kopengen om 800 kr per år för nötkreatur (äldre än ett år) och även avsatt 150 miljoner för klövvård. Vi följer noga jordbruksverkets arbete för att få utbetalningar av så mycket av EU-stöden till så många som möjligt så snart som möjligt. I det kritiska läge som många mjölkbönder befinner sig i vet vi att likviditetsfrågan kan vara avgörande.

Jag tror på svenskt jordbruk och på svensk mjölk. Genom livsmedelsstrategin vill jag skapa bättre förutsättningar för mjölkböndernas lönsamhet och långsiktiga utveckling. Vi ser hur efterfrågan på mejeriprodukter ökar globalt och vet att fler och fler människor lever i välstånd och efterfrågar produkter av högkvalitet med liten miljöpåverkan.

Jag tänker fortsätta att arbeta för ökad livsmedelsproduktion och mejeriproduktion. Jag är stolt över våra svenska mjölkbönder och vet att svenskt jordbruk har mycket att ge. Tillsammans kan vi alla, inte minst när vi köper mjölk, yoghurt och ost, göra en insats för våra mjölkbönder. Och för oss själva, för visst vill vi kunna fortsätta njuta av svensk mjölk och den biologiska mångfald som det svenska jordbruket bidrar till.

undefined