Rekordnivåer av förnybar energi

Under 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Under senare år har biobränslen ökat i sådan omfattning att de nu står för en klart större andel av den svenska energianvändningen än olja, visar statistik från Energimyndigheten.

FOTO: MOSTPHOTOS

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige och står för en klart större andel av den svenska energianvändningen än olja.

Ökad användning

- Historiskt har den ökade biobränsleanvändningen främst berott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Den trenden fortsätter men ökningen under senare år kan främst förklaras av en kraftigt ökad användning av biodrivmedel, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Även vindkraftsproduktionen steg till rekordnivå och ökade 2017 med 14 procent. Den står nu för en växande andel av den förnybara energin och utgör 11 procent av Sveriges elproduktion.

Uppåtgående trend

Användningen av förnybar energi, som består av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har användningen av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

LÄS MER: EU trappar upp på biobränsle