Rekordstor prisskillnad på tall och gran

Priset på talltimmer har rasat och i Sydsverige är prisskillnaden gentemot grantimmer rekordstor.

FOTO: MATS P. OSTELIUS

I norra Sverige har timmer från tall fortfarande ett högre pris än gran, men i Mellan- och Sydsverige betalar granen mer.

I Sydsverige är skillnaden rekordstor. Där gick botten ur för tallen under 2016 medan grantimmerpriserna fortsatt att öka. Under första kvartalet i år var prisskillnaden mellan gran- och talltimmer rekordstor med hela 113 kr/m3fub, eller 24 procent, till granens fördel, enligt Danske Banks senaste nyhetsbrev.

”Liten justering inför höstens uppstart”

– Vi har märkt av skillnaden, och förhandlat kring den, nu kommer det en liten justering inför höstens uppstart, säger Fredrik Klang, marknadschef Syd på Sveaskog.

Att talltimmerpriserna gått ned beror till en del på det sågas mindre tall i Sydsverige.

– I och med att Setra sålde Vimmerby och Boxholm lade ner så blev det en strukturell förändring, virket fick hitta nya vägar. Skogsägarna och sågverksägarna måste hitta varandra igen.

”Gran jäkligt högt prisad”

Peter Nilsson, vd på Bergs Timber, som köpte sågen i Vimmerby, tycker att den stora skillnaden mellan gran- och talltimmer snarare beror på högt pris på grantimmer än lågt pris på talltimmer.

– Det är frågan om vad som har rätt pris. Är det fura eller gran? Granen är jäkligt högt prisad i södra Sverige.

En faktor som pressar priset på talltimmer är att marknaden för furuträvaror är skakig.

– Om man har inte har en jättetydlig affär mot impregnerat eller industrin, så är det ryckiga svårhanterliga affärer, inte minst i Mellanöstern och Nordafrika.

Måste in på granens marknad

För att höja värdet på furuträvaror och därmed talltimmer krävs att furan hittar in i de marknader där granen dominerar. Till exempel att furan blir godkänd i byggindustrin där man är van vid gran i konstruktionerna.

– Det borde vara som i USA och en del andra marknader, att det inte har någon betydelse om det är gran eller tall, bara det har en viss hållfasthet, säger Peter Nilsson.